Natie of Klasse?

Printer-friendly version

In opbouw

 

Brochure over het "nationale" vraagstuk

Deze brochure werd voor het eerst in het Frans uitgegeven in 1977 en bevat het standpunt van de IKS over de nationale kwestie. De eerste Nederlandse publicatie dateert van 1978.

In de uitgave van 2005 werden enkele artikels toegevoegd, die wij hier nu ook bijvoegen.

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Structuur van de site: 

Theoretische vraagstukken: