Natie of Klasse?

Printer-friendly version

Deze brochure werd voor het eerst uitgegeven in 1977 en bevat het standpunt van de IKS over de nationale kwestie. Zich vandaag beroepen op Marx' houding ten opzichte van de oorlogen van het tijdperk van de progressieve bourgeoisie en Marx' woorden vergeten: - "De arbeiders hebben geen vaderland"-, woorden die precies verwijzen naar het tijdperk van de reactionaire bourgeoisie die haar langste tijd gehad heeft, naar het tijdperk van de socialistische revolutie, is het denken van Marx cynisch verdraaien en het socialistische standpunt vervangen door het bourgeois standpunt".

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Structuur van de site: 

Theoretische vraagstukken: