Brochures en boeken

De vakbonden tegen de arbeidersklasse

Deze brochure, die voor het eerst werd gepubliceerd in 1974, laat zien hoe de vakbonden sinds het begin van de 20e eeuw instrumenten zijn geworden van de burgerlijke staat tegen de ontwikkeling van de arbeidersstrijd. Het benadrukt dat het proletariaat zijn strijd in eigen hand moet nemen om de ketenen van het corporatisme en alle verdelingen te doorbreken, die door de vakbondsidelogie in al zijn vormen in stand wordt gehouden

Natie of Klasse?

Deze brochure werd voor het eerst uitgegeven in 1977 en bevat het standpunt van de IKS over de nationale kwestie. Zich vandaag beroepen op Marx' houding ten opzichte van de oorlogen van het tijdperk van de progressieve bourgeoisie en Marx' woorden vergeten: - "De arbeiders hebben geen vaderland"-, woorden die precies verwijzen naar het tijdperk van de reactionaire bourgeoisie die haar langste tijd gehad heeft, naar het tijdperk van de socialistische revolutie, is het denken van Marx cynisch verdraaien en het socialistische standpunt vervangen door het bourgeois standpunt".

Het kommunisme is geen mooi ideaal, maar ...

Het alledaagse gezond verstand van deze tijd ziet het communisme in werkelijkheid als een 'visie',  in de negatieve zin van het woord, als een hallucinatie ontsproten uit ziekelijke breinen. In het allerbeste geval is het een onverwezenlijkbare mooie droom en in het allerslechtste geval een gevaarlijke illusie, die uitmondt in totalitaire en monsterlijke dictaturen. Dat zou welteverstaan, eens en voor altijd bewezen zijn door de 'ineenstorting van het communisme' in 1989-91. Het hoeft geen woorden om te weten dat de 'visie op het communisme' voor de authentieke communisten een heel andere betekenis heeft.
De IKS heeft via een reeks artikels de visie op het communisme in de arbeidersbeweging verwerkt. Het eerste boekdeel is in 2007 als boek verschenen in het Engels. Deze brochure bevat een verkorte en gemakkelijker toegankelijke samenvatting van de eerste twee boekdelen.

Abonneren op RSS - Brochures en boeken