Crisis en Verval van het Kapitalisme

Printer-friendly version

in opbouw

 

De teksten voor deze brochure, werden voor het eerst gepubliceerd tussen 1973 en 1978.

‘Waarom en hoe de revolutionairen de crisis moeten analyseren’ was een bijdrage van de IKS voor de 2e Internationale Conferentie van de groepen van de komministische linkerzijde van 1984.

De ‘inleiding’ is de voorstelling die door Internationalism en World Revolution werd gemaakt voor de 1e uitgave in het Engels van 1975 van de teksten over het verval van het kapitalisme.

Deze teksten, die allemaal in deze brochure werden opgenomen, verschenen in het Frans in Révolution Internationale nr. 2, 4 en 5 in 1973.

Een aantal statistieken en gegevens uit die tijd, die verwijzen naar de evolutie van de economische crisis van het kapitalisme, zijn ondertussen achterhaald. Maar de verdere evolutie ervan gaat volledig in de richting zoals ze in de teksten werd voorzien en bewijst enkel nog duidelijker het verval van het kapitalisme.

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Structuur van de site: 

Politieke stromingen en verwijzingen: 

Theoretische vraagstukken: