Verval van het kapitalisme

Open bijeenkomst 4/3 Utrecht: Wat staat er in de jaren ’20 van de 21ste eeuw op het spel voor de mensheid?

Sinds drie jaar zijn we getuige van een samengaan van allerlei verschillende crises: economische, klimaat, gezondheid, vluchtelingen, met als katalysator de oorlog. De wisselwerking tussen al deze crises dreigt alles en iedereen te vernietigen. De bestaande strijdgolf in Groot-Brittannië toont evenwel dat de arbeidersklasse, door op te komen voor haar eigen  belangen, een uitweg biedt uit deze helse ‘wervelwind’ waarin we nu verkeren.

 

Het kapitalisme leidt tot de vernietiging van de mensheid... Alleen de wereldrevolutie van het proletariaat kan er een einde aan maken

De jaren 20 van de 21e eeuw zullen van groot belang zijn voor de historische ontwikkeling van de klassenstrijd en de arbeidersbeweging. Zij zullen duidelijker dan in het verleden het perspectief tonen van vernietiging van de mensheid, dat de kapitalistische ontbinding in zich draagt gecombineerd met de eerste stappen van het proletariaat in de richting van zijn historisch vermogen om het communistisch perspectief te schetsen.

Voorwoord

Met de teksten van deze brochure willen we een eenvoudige idee aantonen, nl. dat het kapitalisme, netzomin als de feodale productiewijze of het antieke slavendom, een eeuwigdurend systeem is. Sinds meer dan een halve eeuw staat de vervanging ervan door een hogere maatschappijvorm op de dagorde van de geschiedenis. Omdat die kwalitatieve sprong - die niets anders zijn kan dan de kommunistische wereldrevolutie - nog niet gezet is, wordt de mensheid in een toenemende barbaarsheid gestort die haar weerga niet heeft in de hele wereldgeschiedenis: het verval van het kapitalisme.

Pagina's

Abonneren op RSS - Verval van het kapitalisme