Openbare bijeenkomsten / Permanenties

De IKS organiseert in meerdere steden regelmatig openbare / publieke bijeenkomsten en discussiebijeenkomsten / permanenties.

In een periode waarin de revolutionaire krachten versnipperd zijn, waarin binnen het proletariaat gebrek aan discussie en politieke overdenking bestaat, wordt met deze bijeenkomsten tegemoet gekomen aan de behoefte om een overzicht te krijgen van de vragen die binnen de arbeidersklasse leven.

Ze zijn bedoeld voor uitwisseling van gezichtspunten, van oriëntatie en uitwerking van politieke en theoretische overdenking, en ook een plaats om zich de geschiedenis van onze klasse weer eigen te maken.

Terwijl de discussie in de openbare / publieke bijeenkomsten wordt georganiseerd rond een vooraf vastgesteld onderwerp ingeleid door onze organisatie, wordt het debat in discussiebijeenkomsten gevoerd aan de hand van vragen en de belangstelling van de deelnemers (actualiteit, geschiedenis van de arbeidersbeweging, uitdieping van politieke standpunten...).


 

Utrecht: Open bijeenkomst: Klimaatopwarming, verwoestende natuurrampen: het kapitalisme in verval veroorzaakt de ecologische crisis

De Internationale Kommunistische Stroming organiseert een open bijeenkomst te Utrecht:

Zaterdag 14 Oktober vanaf 13u tot 17u; De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht.

Open Bijeenkomst 27-05 Antwerpen: Frankrijk, Engeland, Nederland, België... Verder gaan dan in mei 1968

"Genoeg is genoeg!" - Verenigd Koninkrijk. "Geen jaar meer, geen euro minder" - Frankrijk. "Verontwaardiging zit diep" - Spanje. "Voor ons allemaal" - Duitsland. Al deze slogans, gescandeerd tijdens de stakingen van de afgelopen maanden over de hele wereld, laten zien hoezeer de huidige arbeidersstrijd de afwijzing van de algemene verslechtering van onze levens- en arbeidsomstandigheden tot uitdrukking brengt. In Denemarken, Portugal, Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Mexico, China... dezelfde stakingen tegen dezelfde steeds minder duurzame uitbuiting.

Open bijeenkomst 4/3 Utrecht: Wat staat er in de jaren ’20 van de 21ste eeuw op het spel voor de mensheid?

Sinds drie jaar zijn we getuige van een samengaan van allerlei verschillende crises: economische, klimaat, gezondheid, vluchtelingen, met als katalysator de oorlog. De wisselwerking tussen al deze crises dreigt alles en iedereen te vernietigen. De bestaande strijdgolf in Groot-Brittannië toont evenwel dat de arbeidersklasse, door op te komen voor haar eigen  belangen, een uitweg biedt uit deze helse ‘wervelwind’ waarin we nu verkeren.

 

28-01-2023 -Online Open Bijeenkomst:Tegenover de versnelling van de kapitalistische barbarij kan alleen de zelfstandige strijd van de arbeidersklasse een alternatief voor de mensheid vormen.

De bijeenkomst is een gelegenheid om ons meer bewust te worden van wat er op het spel staat in de huidige periode. En ook om de rol van de arbeidersklasse en het perspectief dat zij biedt beter te plaatsen, tegenover de veelvoud van uitdagingen waarmee het kapitalisme de mensheid en in het bijzonder de arbeidersklasse confronteert.

Op 28 januari 2023  om 12u00 : voertaal ENGELS

Write to the ICC at [email protected]  and we will send you the link.

03-12-2022 -Permanentie - Discussiebijeenkomst te Antwerpen

De Internationale Kommunistische Stroming organiseert een permanentie (discussiebijeenkomst) te Antwerpen op Zaterdag 03 december 2022 vanaf 14u tot 17u.

Deze bijeenkomsten zijn een gelegenheid tot open discussie voor ieder die de IKS wil ontmoeten en het debat wil aangaan. Wij nodigen al onze lezers, contacten en sympathisanten uit om de analyses over wat er vandaag op het spel staat met ons verder te verdiepen en de standpunten te confronteren. Aarzel ook niet om ons je vragen te bezorgen die je graag zou willen aansnijden.

05-11-2022 Openbare bijeenkomst te Antwerpen (+online): Het internationaal belang van de stakingen in Groot-Brittannië.

De afdelingen van de IKS in Nederland en België organiseren een discussiebijeenkomst waar je bij voorkeur fysiek maar ook Online kan aan deelnemen op zaterdag 5 november om 13u30 te Antwerpen (België).

De exacte plaats van samenkomst zal je zo vlug mogelijk worden meegedeeld via mail.

Abonneren op RSS - Openbare bijeenkomsten / Permanenties