Inhoudstafel

Printer-friendly version

Voorwoord

Waarom en hoe de revolutionairen de crisis moeten analyseren

 • De fundamentele tegenstelling van het kapitalisme
 • De onmiddellijke oorzaken van de huidige crisis
 • Een langzame maar onafwendbare ineenstorting
 • Perspectieven van de crisis
 • De tussenkomst van de revolutionairen

Het verval van het kapitalisme

 • Inleiding
 • De theorie van het verval in de geschiedenis van de arbeidersbeweging

Crisis en verval

 • Het begrip 'verval'
 • De oorzaken van het verval
 • De uitingen van verval
 • Het verval van het kapitalisme
 • De theorie van het verval en de realiteit van het wereldkapitalisme
 • Het verval in de bovenbouw
 • En in de onderbouw?

Welke ontwikkeling van de productiekrachten?

 • Is er een vertraging van de groei van de productiekrachten sinds 1914?
 • De breuk van wereldoorlog I
 • De 'groei' sinds wereldoorlog II
 • De cyclus oorlog -  heropbouw...
 • De permanente wapenproductie
 • De vertraging in de groei van de productiekrachten sinds wereldoorlog II

De crisissen in de vervalperiode

 • De grenzen van de heropbouw
 • De grenzen van de militaire economische stimulans
 • De bewapening: louter verlies voor het globaal kapitaal
 • Het begrip globaal kapitaal
 • Productieve en onproductieve arbeid
 • Bewapening is geen oplossing voor de crises

De onproductieve kosten

 • De woekering van de onproductieve sector, kenmerk van het verval

Besluit

Noten