Historische koers

In de periode van het verval van het kapitalisme bestaan er maar twee mogelijke uitwegen voor de crisis van het kapitalisme: proletarische revolutie of vernietiging van de mensheid door wereldoorlog of veralgemeende ontbinding van de menselijke maatschappij. De richting die de mensheid inslaat - wat de koers van de geschiedenis is - wordt bepaald door de krachtsverhouding tussen de twee fundamentele klasse in de kapitalistische maatschappij, proletariaat en bourgeoisie.

De versnelling van de kapitalistische ontbinding stelt openlijk de kwestie van de vernietiging van de mensheid.

De combinatie van crisisverschijnselen, zoals de oorlog in Oekraïne, de verstoring van het klimaat, de economische crisis,  de politieke stuiptrekkingen, de grootschalige hongersnoden, de massale migratie, de gruwelijke slachtpartijen, en hun onderlinge interactie en wederzijdse versterking heeft de Internationale Kommunistische Stroming ertoe aangezet het onderstaande document aan te nemen.

Voorwoord

Met de teksten van deze brochure willen we een eenvoudige idee aantonen, nl. dat het kapitalisme, netzomin als de feodale productiewijze of het antieke slavendom, een eeuwigdurend systeem is. Sinds meer dan een halve eeuw staat de vervanging ervan door een hogere maatschappijvorm op de dagorde van de geschiedenis. Omdat die kwalitatieve sprong - die niets anders zijn kan dan de kommunistische wereldrevolutie - nog niet gezet is, wordt de mensheid in een toenemende barbaarsheid gestort die haar weerga niet heeft in de hele wereldgeschiedenis: het verval van het kapitalisme.

Honderd jaar geleden: De eerste wereldoorlog: socialisme of barbarendom!

De Eerste Wereldoorlog was een smerige slachting met meer dan 10 miljoen doden. De militaire activiteit had nooit zo'n omvang of een dergelijke intensiteit bereikt. Deze barbaarsheid alleen vormde het teken dat de kapitalistische wereld in zijn periode van verval was terechtgekomen. Vandaag, met het eeuwfeest van 1914-1918, overstelpt de bourgeoisie ons met haar misselijkmakende propaganda om ons te vertellen dat deze gebeurtenis te maken heeft met de "waanzin van mensen". Leugens!

100 jaar verval van het kapitalisme

Sinds een eeuw staan we op een nieuw kruispunt in de geschiedenis van de mensheid. De revolutionaire klasse heeft het keerpunt al zeer vroeg en met een dringende helderheid betiteld met de formule: 'socialisme of barbarij'. De helderheid van de marxistische analyse, die in deze formule verborgen zit en die zich daarin uitdrukt, mag echter niet worden gereduceerd tot een lege vorm. Daarom willen we in het kort het historische belang en de essentiële diepgang van de marxistische analyse belichten.

Discussiedag zomer 2013: Niet het fascisme of rechtspopulisme maar de klasseconfrontatie staat nog steeds centraal

Eind augustus 2013 organiseerde de IKS een ontmoetings- en discussiedag rond de vraag of we geconfronteerd worden met een terugkeer van de jaren 1930? Wat is er gemeenschappelijk tussen beide periodes en wat is er nu juist verschillend? En vooral: waarom?
De directe aanleiding hiertoe waren de vele discussies rond dit thema die sinds de economische dip van 2008 de kop opstaken.

Discussie- en ontmoetingsdag met de IKS, zomer 2013

In tal van discussies en acties blijven velen met een pak vragen zitten die maar zelden op een open en ernstige manier worden opgeklaard. De Internationale Kommunistische Stroming wil met deze dag tegemoet komen aan deze vragen en een moment creëren waar belangrijke kwesties kunnen uitgediept worden. Stel vrij je vragen, kom argumenten uitdiepen of gewoonweg luisteren naar elkaars visies. Het is vooral ook een geschikte gelegenheid om de IKS beter te leren kennen. Blijf vooral niet alleen, geïsoleerd zitten met je vragen, stel ze!

Revoltes in de landen rond de Middellandse Zee. Hoe sommigen bij ultralinks revoluties zien waar ze niet zijn

In verschillende publicaties van ultralinks werden de ontwikkelingen van de afgelopen half jaar in de landen rond de Middellandse Zee gekenschetst als "revolutionair". Zowel trotskisten, stalinisten, anarchisten schroomden niet om bijna elke revolte daar (en met name die in Noord-Afrika) te beschouwen als "een revolutionaire stemming" "opstanden die uitgroeiden tot een … revolutie" of  dat er  "……een revolutie is uitgebroken".

Wat is een revolutie?

Iedereen heeft vandaag de mond vol over 'revolutie'. De recente opstanden in Noord-Afrika worden omschreven als 'revoluties'. In Ierland heeft Enda Kenny, leider van Fine Gael, een 'democratische revolutie' afgekondigd, omdat hij nu aan de beurt is om de bezuinigingsmaatregelen op te leggen, die tot dan toe doorgevoerd werden door zijn voorgangers, de Fianna Fail en de Groenen. In de Verenigde Staten vecht de beroemde kok Jamie Oliver voor een 'revolutie van de voeding' tegen de zwaarlijvigheid. Van de media moeten we natuurlijk niet verwachten dat ze een serieuze inspanning doen het idee van revolutie te onderzoeken op de manier, wat de marxisten in de arbeidersbeweging daaronder verstaan.

Pagina's

Abonneren op RSS - Historische koers