Discussie- en ontmoetingsdag met de IKS, zomer 2013

Printer-friendly version
BijlageGrootte
PDF-pictogram 24_08_13_uitn_2.pdf183.35 KB

Via internetforums, discussiegroepen, directe contacten en tussenkomsten tijdens belangrijke politieke of sociale mobilisaties zien en horen we veel gelijklopende discussies over de huidige toestand. Over hoe we die moeten inschatten, welke lessen er uit trekken, over hoe we onze rol daarin zien, als enkelingen, als georganiseerde minderheid, als politieke stroming...

 

 

De vraag die we dikwijls gesteld wordt is of we schrik moeten hebben dat we terug in een schema vervallen van de jaren 30? Wat is er gemeenschappelijk tussen huidige tijden en die van toen en wat is er nu net verschillend aan? En vooral: waarom dan? Wat betekent dit voor ons?

 

Hierbij reeds enkele ideeën als aanzet voor de discussie:

·         De actualiteit, de feiten op zich, overtuigen niet: is wat we beleven in Egypte of in Turkije vandaag allemaal op eenzelfde lijn te stellen met wat we in 2011 in Egypte of Spanje hebben gezien?

·         Wat is de kans op een nog diepere val van de economie? Is een beurscrash en/of failliete banken te verwachten zoals in de jaren 30?

·         Is extreemrechts zoals het zich in Griekenland manifesteert een voorafspiegeling van de rol die extreemrechts speelde in de jaren 30?

·         Is het regionaal nationalisme van Vlaanderen, Catalonië of Schotland  te vergelijken met het oorlogszuchtige nationaal-patriotisme van de dertiger jaren?

 

 

 

 

 

 

Aktiviteiten van de IKS: 

Theoretische vraagstukken: 

Ontwikkeling van proletarisch bewustzijn en organisatie: