Openbare discussiebijeenkomsten /Permanenties

Verslagen van de discussies en vraagstukken opgeworpen tijdens de openbare bijeenkomsten van de IKS.

Openbare bijeenkomst - De Vluchtelingencrisis toont het failliet van het kapitalisme (uitnodiging)

Langzamerhand zijn hele zones van de planeet verwoest en onbewoonbaar geworden. In sommige van de oorlogszones is meer dan de helft van de bevolking op de vlucht en dringen samen in reusachtige kampen, overgeleverd aan smokkelaars zonder scrupules. De omvang van het verschijnsel van de vluchtelingen is vandaag een duidelijke uitdrukking van de neerwaartse spiraal van de kapitalistische maatschappij die de diverse conflicten, pogroms en geweld, de toenemende verarming ziet vermenigvuldigen door de economische crisis en de ecologische rampen.

20.01.2024: Open Bijeenkomst te Brussel

Zaterdag 20 januari 14u - 18u

Pianofabriek , Fortstraat 35, 1060 Brussel

Oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne, rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China...

Leidt het kapitalisme ons naar de Derde Wereldoorlog?

 

Na twee jaar oorlog in Oekraïne tegen een achtergrond van Chinees-Amerikaanse rivaliteit en met de mogelijke uitbreiding van de oorlog in het Midden-Oosten, groeit de angst voor een nieuw wereldwijd conflict. Zijn de omstandigheden rijp voor een dergelijk conflict? Zijn we getuige van de vorming van nieuwe imperialistische blokken? Is het proletariaat klaar om zich mee te laten slepen in een grootschalig wereldconflict?

Utrecht: Open bijeenkomst: Klimaatopwarming, verwoestende natuurrampen: het kapitalisme in verval veroorzaakt de ecologische crisis

De Internationale Kommunistische Stroming organiseert een open bijeenkomst te Utrecht:

Zaterdag 14 Oktober vanaf 13u tot 17u; De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht.

Open Bijeenkomst 27-05 Antwerpen: Frankrijk, Engeland, Nederland, België... Verder gaan dan in mei 1968

"Genoeg is genoeg!" - Verenigd Koninkrijk. "Geen jaar meer, geen euro minder" - Frankrijk. "Verontwaardiging zit diep" - Spanje. "Voor ons allemaal" - Duitsland. Al deze slogans, gescandeerd tijdens de stakingen van de afgelopen maanden over de hele wereld, laten zien hoezeer de huidige arbeidersstrijd de afwijzing van de algemene verslechtering van onze levens- en arbeidsomstandigheden tot uitdrukking brengt. In Denemarken, Portugal, Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Mexico, China... dezelfde stakingen tegen dezelfde steeds minder duurzame uitbuiting.

Open bijeenkomst 4/3 Utrecht: Wat staat er in de jaren ’20 van de 21ste eeuw op het spel voor de mensheid?

Sinds drie jaar zijn we getuige van een samengaan van allerlei verschillende crises: economische, klimaat, gezondheid, vluchtelingen, met als katalysator de oorlog. De wisselwerking tussen al deze crises dreigt alles en iedereen te vernietigen. De bestaande strijdgolf in Groot-Brittannië toont evenwel dat de arbeidersklasse, door op te komen voor haar eigen  belangen, een uitweg biedt uit deze helse ‘wervelwind’ waarin we nu verkeren.

 

Openbare bijeenkomsten van de IKS Wie kan de oorlogen en het kapitalistische barbarendom tegenhouden?

Op dit moment beleven we de meest intensieve oorlogspropaganda sinds de Tweede Wereldoorlog - niet alleen in Rusland en Oekraïne, maar over de hele wereld. Het is daarom van essentieel belang dat allen, die op het wapengekletter willen reageren met de boodschap van proletarisch internationalisme, elke gelegenheid aangrijpen om samen te komen voor discussie en verheldering, voor wederzijdse solidariteit en steun, en voor het bepalen van serieuze revolutionaire activiteit tegen de oorlogsdrang van de bourgeoisie.

Waarom is de analyse van de ontbinding van het kapitalisme essentieel om de huidige gebeurtenissen te begrijpen?

In de herfst van 2021 heeft de IKS in diverse delen van de wereld openbare bijeenkomsten georganiseerd rond het thema “De verergering van de ontbinding van het kapitalisme: zijn gevaren voor de mensheid en de verantwoordelijkheid van het proletariaat”. In de artikelen wordt dieper ingegaan op een aantal fundamentele discussies zoals die zich tijdens deze bijeenkomsten ontwikkelden.

Pagina's

Abonneren op RSS - Openbare discussiebijeenkomsten /Permanenties