Mei 1968

50 jaar na Mei 68 (2) - De vooruitgang en teruggang in de klassestrijd sinds 1968

In tweede deel van onze serie artikels over Mei 68 gaan we in op onze volharding dat Mei 68 het einde betekende van de decennia van contrarevolutie en de opening van een nieuwe periode, waarin een ongeslagen arbeidersklasse zich in de richting van massale en beslissende strijd zou bewegen en dat de uitkomst van deze strijd op haar beurt het historische dilemma zou oplossen van de onoplosbare economische crisis: wereldoorlog of wereldrevolutie.

Vormde Mei 68 echt het einde van bijna een halve eeuw van contrarevolutie?

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van mei 1968 hield de IKS in een aantal landen en steden openbare bijeenkomsten. Het idee dat Mei 68 het signaal was geweest voor de ontwikkeling van een golf van internationale strijd verbaasde de deelnemers in het algemeen niet. Maar paradoxaal genoeg was het niet altijd hetzelfde voor deze andere idee dat Mei 68 het einde inluidde van de lange periode van contrarevolutie.

50 jaar na Mei 68 (1) - Wegzakken in de economische crisis

In nummer twee van Révolution Internationale, gepubliceerd in 1969, staat een artikel met de titel “Comprendre Mai” (“Mei begrijpen”), geschreven door Marc Chirik. Dit artikel was een polemische reactie op het pamflet “Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations” van de Situationistische Internationale. Marc toonde in dit polemisch artikel aan dat de beweging van mei 68 was voorafgegaan door een groeiende dreiging van werkloosheid en dalende lonen en dat ze dus niet het gevolg was van de actie van een "verlichte minderheid". De vraag die we hier willen stellen is of de voorspellingen in het artikel van Marc vijftig jaar later juist of onjuist zijn gebleken.

Notities als bijdrage voor de discussie over Mei '68

Een bijdrage van een sympathisant van de IKS, geschreven naar aanleiding van de publieke bijeenkomst over De historische betekenis van Mei 1968. De tekst maakt duidelijk dat Mei 68  niet slechts een studentenopstand was, maar een “oceaan van fenomenen van de massastaking”, die definitief de historische heropleving van de internationale proletarische strijd inluidde. Verder wordt benadrukt hoe de massale stakingsbeweging de voedingsbodem was voor een radicale kritiek van het parlementarisme. Tenslotte beschrijft de kameraad heel juist hoe de dynamiek van de beweging een “tendens tot zelforganisatie” in zich borg met een “overvleugeling van en confrontatie met de structuren en methoden van de vakbond”. De bijdrage van de kameraad bewijst dat er “vandaag nog lessen kunnen worden getrokken” uit de schat van strijdervaringen, die Mei 68 nog steeds is.

Mei 68 en het revolutionaire perspectief (II): Einde van de contrarevolutie, historische heropleving

Tegen al de leugens in die vandaag de ronde doen over Mei 1968 moeten de revolutionairen de waarheid rechtzetten, moeten zij de sleutels aangeven om de betekenis en de lessen uit deze gebeurtenissen te begrijpen, moeten zij in het bijzonder haar eersteklas begrafenis verhinderen onder een lawine van bloemen en kransen. Daarmee zijn we begonnen met de publicatie van een artikel in onze revue dat terugkomt op het eerste aspect van de “gebeurtenissen van Mei 68”, de studentenrevolte, op internationaal vlak en in Frankrijk. Hier keren we terug op het essentiële onderdeel van deze gebeurtenissen: de beweging van de arbeidersklasse.

Mei 68 en het revolutionaire vooruitzicht (I): de studentenbeweging in de wereld in de jaren 1960

Vijftig jaar na 1968, wanneer we in een aantal landen getuige zijn van een vloedgolf van radio- en televisie-uitzendingen over dit onderwerp, is het de taak van de revolutionairen om terug te komen op de belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar, niet om er een gedetailleerde of uitputtende beschrijving van te geven [3], maar om de ware betekenis ervan vast te stellen. Het is in het bijzonder hun taak om een oordeel te vellen over een idee dat vandaag de dag zeer wijdverbreid is en dat op pagina 4 van Kurlansky's boek staat: “Of het nu historici of politieke wetenschappers zijn, specialisten in de menswetenschappen over de hele wereld zijn het erover eens dat er een tijd vóór en een tijd na 1968 bestaat”.

Abonneren op RSS - Mei 1968