Stellingname van Wereldrevolutie betreffende de anarchistische boekenbeurs in Utrecht op 3 december 2005 en reacties daarop

Printer-friendly version

Ook dit jaar hebben de ‘anarchistische marktmeesters’ geweigerd, nu zelfs zonder enige opgaaf van redenen, om ons een stand toe te kennen op de Utrechtse alternatieve boekenbeurs. Deze houding staat in totale tegenstelling tot de lange traditie van discussie, in Nederland zoals elders, tussen de linkskommunistische stroming enerzijds en de stromingen binnen het anarchisme anderzijds die op zoek zijn naar een alternatief voor de barbarij van oorlog en ellende binnen het kapitalisme.

Dit laat andermaal zien hoe weinig de stromingen binnen het anarchisme die zich aan de kant scharen van de arbeiders- en werklozenstrijd voor de revolutie gemeen hebben met de ‘gevestigde’ anarchistische organisaties of structuren. Zowel wat hun standpunten betreft als hun houding doen die in niets onder voor stalinistische of trotskistische klieken. Vandaar dat ze nationalistische groepen of crypto-stalinistische boekhandels toelaten maar internationalistische standpunten onaanvaardbaar achten en grofweg weren.

Wij roepen dan ook op om daarover te discussiëren en stelling te nemen door:

  • met ons buiten de beurs waar we onze pers aanbieden in debat te gaan;
  • een stellingname of reactie te sturen naar ons e-mailadres.

Zie ook:

Over de weigering om de IKS toe te laten op de anarchistische boekenbeurzen te Gent en Utrecht, in Wereldrevolutie, nr. 106, september-december 2005
De weigering om de IKS toe te laten op de alternatieve boekenbeurzen te Gent en Utrecht, in Internationalisme, nr. 319/320 - 15 juni-15 september 2005, IKS-Webspecials, mei 2005
Open brief van uitgeverij ‘De Dolle Hond’ aan de anarchistische marktmeesters van de Utrechtse boekenbeurs, bijlage bij Wereldrevolutie, nr. 104, IKS-Webspecials 2004
Organisatoren anarchistische boekenbeurs te Utrecht onthullen hun stalinistische praktijken, in Wereldrevolutie, nr. 101, januari-april 2004

We ontvingen de volgende reacties:

De Dolle Hond en de IKS

Waarom uitgaven van de Internationale Kommunistische Stroming (IKS) op de kraam van Uitgeverij de Dolle Hond?
We kunnen onze vrienden gerust- en moeten onze vijanden helaas teleurstellen: de Dolle Hond is niet toegetreden tot de een of andere obscure communistische sekte. Desondanks leggen we wel lectuur van de IKS op onze kraam op de anarchistische boekenbeurs.
Sinds een aantal jaren wordt de linkscommunistische (dwz. niet-stalinistische en ook niet-trotskistische) organisatie IKS systematisch een kraam geweigerd door de organisatoren van de anarchistische en alternatieve boekenmarkten in Gent en Utrecht. Wij verwonderen ons al geruime tijd over dit volstrekt willekeurige beleid, temeer daar andere niet-anarchistische clubs van deze organisatoren alle ruimte krijgen - van burgerlijk-democratische en reformistische tot en met nationalistische en zelfs stalinistische groepen. Op ons verzoek om een schriftelijke uitleg van dit willekeurige beleid hebben wij een jaar na dato geen enkele reactie ontvangen.
De Dolle Hond is het op tal van punten fundamenteel oneens met de IKS. Of het nu gaat om de scheuring in de Eerste Internationale, de opstand van Kroonstad van 1921, de Spaanse revolutie van 1936 tot en met de beoordeling van de recente opstanden in de Franse voorsteden, onze standpunten lopen mijlenver uiteen.
Volgens de Dolle Hond is de IKS een half-leninistische organisatie, met hopeloos verouderde opvattingen over een politieke voorhoede van het proletariaat en een star aangehangen historisch-materialisme. Volgens de IKS is de Dolle Hond anarchistisch en 'radenistisch' geinspireerd. Een blik op ons fonds maakt duidelijk dat dit label tekort schiet: men kan ons evenzogoed dadaistisch, surrealistisch, situationistisch of voor ons part zelfs khayyamistisch geinspireerd noemen.
Ondanks al deze verschillen blijft de Dolle Hond met de IKS in discussie (tja, ieder zijn meug) en maken wij bezwaar tegen de, ons inziens volstrekt willekeurige, weigering van de IKS op de anarchistische boekenmarkt.

Zaterdag 3 december 2005
Uitgeverij de Dolle Hond


maandag 28 november 2005

Beste IKS’ers/ kameraden,

bij deze wil ik jullie wederom laten weten dat ik het weren van jullie op de @-boekenbeurs te Utrecht belachelijk vindt. Als regelmatige bezoeker van deze beurs is het mij bekend dat er op de beurs een rijke schakering van stands aanwezig is van groepen/boekhandels die zowel anarchistisch (in al haar verscheidenheid), niet-duidelijk gepositioneerd en niet-anarchistisch aanwezig zijn. Dat bij zo'n uiteenlopende waaier aan stands een groep die staat voor een interationalistische arbeidersstrijd van onderop wordt geweerd is volstrekt arbitrair en belachelijk. Mede gelet op de historische overeenkomsten en debatten tussen vrije socialisten en internationale kommunisten zou de IKS niet misstaan op de boekenbeurs. Ook is de IKS al jaren een welkome gast op de Anarchistische Pinksterlanddagen. Bij deze roep ik de organisatie van de beurs dan ook op om een plek te gunnen aan de IKS of op zijn minst hen binnen hun krant te laten verkopen.

Solidaire groeten,
BW

Aktiviteiten van de IKS: 

Politieke stromingen en verwijzingen: