Reacties op de weigering om de IKS toe te laten op de alternatieve boekenbeurzen te Gent en Utrecht

Printer-friendly version

Ons vlugschrift, De weigering om de IKS toe te laten op de alternatieve boekenbeurzen te Gent en Utrecht, hebben we per post en e-mail verspreid en uitgedeeld op de anarchistische Pinksterlanddagen van mei 2005 in Appelscha. We ontvingen enkele schriftelijke reacties die we begroeten, en waarvan de tekst hier volgt. We komen hier nog terug op en zullen de briefschrijvers antwoorden.


22 mei 2005
Beste medewerkers van Wereldrevolutie,
Even een korte reactie op jullie open brief.
Jullie gebruiken de term officieel anarchisme. Dat maakt het wat verwarrend. Als daarmee het individueel anarchisme wordt bedoeld wordt het veel duidelijker.
Jullie bekritiseren de houding van Kropotkin tegenover de eerste wereldoorlog en de deelname van anarchisten aan de spaanse regering in 1936. Noch met instemming met oorlog noch met deelname aan een regering kan ik als anarchistisch communist instemmen. Maar er zijn ook altijd andere anarchisten geweest die het met dit soort dingen niet eens zijn. Jullie moeten misschien uitkijken om conclusies te trekken voor alle anarchisten als sommige anarchisten worden bedoeld.
De anarchistische beweging kenmerkt zich door een soort ad hoc beleid: de ene keer wordt met mensen van bepaalde stromingen wel samengewerkt, de andere keer niet. Het heeft te maken met het feit dat op het niveau van het collectief geen beslissingen worden genomen. Men stelt het zo voor dat collectieve besluiten de "individuele vrijheid" zouden beperken. Alsof die individuen niet zelf deel uitmaken van het collectief!
Van dit onduidelijk beleid zijn julllie in dit geval het slachtoffer geworden. Terwijl liberaal getinte mensen (zoals sympathisanten van GroenLinks) vaak in grote aantallen aanwezig zijn bij evenementen van anarchisten, zijn jullie nu niet eens toegelaten tot zulke evenementen.
Dat neemt niet weg, dat ik vind dat organisatoren van politieke evenementen de mogelijkheid moeten hebben bepaalde mensen wel en anderen niet toe te laten tot deze evenementen, maar hierover moet een duidelijk beleid worden vastgesteld. Zo kan er voor worden gekozen dat de discussies worden gevoerd door alleen mensen die afkomstig zijn van uitgesproken linkse anarchistische initiatieven. De vergaande politieke overeenstemming zal dan de besluitvorming soepel kunnen laten verlopen. Bij andere gelegenheden kan er voor worden gekozen discussies breder te voeren dan alleen onder linkse anarchisten. Daar zouden jullie dan wat mij betreft ook welkom zijn. Aangezien de alternatieve boekenbeurzen zich richten op een breder publiek dan alleen linkse anarchisten begrijp ik niet waarom jullie hier van zijn geweerd. Ik zou dan ook graag iets lezen over de motieven van de organisatoren.
Met libertaire groet, R.


K, 28 mei 2005
L.S.
Ik vind het zeer vreemd dat een linkse organisatie als de I.K.S. wordt geweigerd op de alternatieve boekenbeurzen te Gent en Utrecht.
De I.K.S. staat inderdaad zeer kritisch tegenover het anarchisme, maar daar is toch niets mis mee.
Het is daarom zeer vreemd dat de I.K.S. het zwijgen wordt opgelegd door enkele organisatoren, die kennelijk op eigen houtje kunnen beslissen wie wel en wie niet wordt toegelaten.
Wat hebben deze organisatoren eigenlijk tegen het kommunisme?
Kommunisme is logisch, iedereen kan het begrijpen.
Een eerlijker verdeling van rijkdom en macht.
Omdat je geen uitbuiter wilt zijn.
Als je het hiermee niet eens bent; licht je standpunten dan toe op de openbare bijeenkomsten van de I.K.S.
Het is nog altijd beter om met elkaar in discussie te gaan, dan elkaar dood te zwijgen.
Met vriendelijke groet,
P. te K.


[28 november 2005]
Beste IKS'ers/ kameraden,
bij deze wil ik jullie wederom laten weten dat ik het weren van jullie op de @-boekenbeurs te Utrecht belachelijk vindt. Als regelmatige bezoeker van deze beurs is het mij bekend dat er op de beurs een rijke schakering van stands aanwezig is van groepen/boekhandels die zowel anarchistisch (in al haar verscheidenheid), niet-duidelijk gepositioneerd en niet-anarchistisch aanwezig zijn. Dat bij zo'n uiteenlopende waaier aan stands een groep die staat voor een interationalistische arbeidersstrijd van onderop wordt geweerd is volstrekt arbitrair en belachelijk. Mede gelet op de historische overeenkomsten en debatten tussen vrije socialisten en internationale kommunisten zou de IKS niet misstaan op de boekenbeurs. Ook is de IKS al jaren een welkome gast op de Anarchistische Pinksterlanddagen. Bij deze roep ik de organisatie van de beurs dan ook op om een plek te gunnen aan de IKS of op zijn minst hen binnen hun krant te laten verkopen.
Solidaire groeten,
BW


[5 januari 2006]
Ik begrijp niet waarom de organisatoren van de alternatieve boekenbeurzen te Gent en Utrecht een organisatie als de Internationale Kommunistische Stroming (IKS) niet toelaten.
Als ik het goed begrijp streeft de zeer uiteenlopende anarchistische beweging naar een maatschappij waarin iedereen als gelijkwaardig wordt beschouwd, waarin niemand heerst over een ander en waarin alle menselijke behoeften worden bevredigd.
Dit leunt aan bij de maatschappij die de IKS verdedigd, nl. de communistische maatschappij. De organisatie van die maatschappij en de manier om tot deze maatschappij te komen verschillen wel, om het simplistisch te zeggen. Het communisme is veel wetenschappelijker onderbouwd, o.a. door het historisch materialisme, en is daarom geloofwaardiger, vind ik.
De organisatoren reageren hypocriet door te zeggen dat de IKS niet in hun profiel past. Ik betwijfel of de organisatoren wel echt een anarchistische of communistische wereld willen opbouwen.
Hoe willen de organisatoren deze maatschappij gebaseerd op samenwerking en solidariteit bereiken als ze organisaties die eenzelfde soort maatschappij nastreven, uitsluiten en negeren?
Alleen door een open debat te voeren, kan een klare kijk ontstaan op het kapitalisme, de maatschappij die deze wereld naar de afgrond leidt. Alleen door een open debat kan je standpunten delen en vervolgens bediscussiëren.
Alleen zo kan een efficiënte revolutie die zal leiden tot een betere wereld worden voorbereid, want zwijgen betekent verstikking van de revolutie. Geen revolutie, zonder discussie.
De IKS staat open voor discussie, dat bewijst ze door de openbare bijeenkomsten die ze regelmatig organiseert. Daar mag je je standpunten, anarchistisch, communistisch of iets anders, altijd verkondigen en verdedigen.
Met vriendelijke groet,
Y.


Aktiviteiten van de IKS: 

Politieke stromingen en verwijzingen: