Derde Internationale

De Derde Internationale kwam voort uit de ruïnes van de Tweede, in onmiddelijke oppositie tegen de imperialistische oorlog en in antwoord op de overwinning van de proletarische revolutie in Rusland.
Met de zege van de stalinistische contra-revolutie in de Sovjet-Unie, ontaardde de Derde Internationale tot op het punt waarop het niets meer werd dan een werktuig van de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie.

De Kommunistische Partij van België: van revolutie tot contra-revolutie

Honderd jaar geleden werd de Verenigde Kommunistische Partij van België opgericht. Als kommunisten is het nodig dat we 1. lering trekken uit de strijd voor haar oprichting en uit haar latere ontaarding en 2. het marxistische standpunt verdedigen tegenover de burgerlijke leugens, zoals het idee dat de partij op 4 september 1921 werd opgericht, terwijl zij in werkelijkheid al in november 1920 was opgericht.

Wat valt er te leren uit de rijke geschiedenis van de Kommunistische Internationale?

Ter gelegenheid van de oprichting van de Kommunistische Internationale, precies 100 jaar geleden, wijden we de publieke bijeenkomst ditmaal aan een uitdieping van de belangrijkste lessen, die we kunnen opmaken uit haar geschiedenis, voor het revolutionaire milieu van vandaag.

1919 : De oprichting van de Kommunistische Internationale

Onder de vele historische jubilea die in 2019 gevierd zullen worden, is er één die de media en historici negeren, of wanneer ze het - meestal heel snel - vernoemen, is het om bewust de betekenis ervan verdraaien. In maart 1919 werd het eerste Congres van de Kommunistische Internationale gehouden, het congres voor de oprichting van de Derde Internationale.

Het kommunisme is geen mooi ideaal, maar staat op de dagorde van de geschiedenis - Samenvatting van Boek II, deel 1

De tweede Band van de serie focust op verdere preciseringen van dit programma afgeleid van de praktische ervaringen en de theoretische overdenkingen van de proletarische beweging tijdens de revolutionaire golf die waaide over de kapitalistische wereld gedurende de jaren na 1917. We delen de inhoud van deze reeks op in twee delen: het eerste onderzoekt de heldhaftige fase van de revolutionaire golf, wanneer het perspectief van een wereldrevolutie zeer reëel was en het kommunistisch programma heel concreet leek; het tweede zal gecentreerd zijn op de neergaande fase van de revolutionaire golf, en van de inspanningen van de revolutionaire minderheden om de ongenadige opmars van de contrarevolutie te begrijpen.

 

Hoe Stalin de militanten van de Oktoberevolutie 1917 heeft uitgemoord

Ter gelegenheid van de verjaardag van de Russische Revolutie van Oktober 1917, hebben de pennenlikkers van de heersende klasse ons regelmatig hetzelfde refreintje voorgezongen: de dictator Stalin zou de erfgenaam zijn van Lenin; zijn misdaden zouden het gevolg zijn van de politiek van de Bolsjewieken vanaf 1917. Moraal: de kommunistische revolutie kan enkel leiden tot de terreur van het stalinisme.

Abonneren op RSS - Derde Internationale