Wat valt er te leren uit de rijke geschiedenis van de Kommunistische Internationale?

Printer-friendly version

Ter gelegenheid van de oprichting van de Kommunistische Internationale, precies 100 jaar geleden, wijden we de publieke bijeenkomst ditmaal aan een uitdieping van de belangrijkste lessen, die we kunnen opmaken uit haar geschiedenis, voor het revolutionaire milieu van vandaag.

Vandaag stelt zich wel de noodzaak aan een andere maatschappij en dus van een revolutie. Zo’n radicale omwenteling van de kapitalistische maatschappij waarin de werkende klasse de loonarbeid opheft, heeft alleen kans van slagen als er een revolutionaire partij bestaat die daarin politieke leiding geeft, op basis van de richtlijnen die zijn neergelegd in een kommunistisch programma. Maar de totstandkoming van een zo’n partij is geen eenvoudige zaak. Want de formulering van haar theoretische grondslagen en programmatische principes, welke een voorwaarde is, vereist een vastberaden en langdurige theoretische strijd.

Sinds de eerste revolutionaire golf van 1917-1923, is er op dit vlak een aanzienlijke vooruitgang geboekt. De meest geavanceerde revolutionaire organisaties hebben begrepen dat het noodzakelijk is om, vooruitlopend op beslissende confrontaties met het kapitalistische systeem, de nodige stappen te zetten in de richting van de oprichting van een nieuwe wereldpartij. Desondanks zijn de vooruitzichten op een toekomstige oprichting van zo’n partij nog ver verwijderd. Dit vraagt tijd en kan niet anders dan het resultaat zijn van een diepgaand proces van discussie en verheldering.

De confrontatie van standpunten tussen de diverse groepen en organisaties van het proletarisch politiek milieu, die daarvoor onontbeerlijk is en die vóór de revolutionaire periode moet plaatsvinden, kan zich alleen maar baseren op de fundamentele verworvenheden van de Internationales, die ons vooraf zijn gegaan, alsmede op een ernstige kritiek van hun zwakheden.

De uiteenzetting van de vraagstukken, die de Kommunistische Internationale heeft opgeworpen, zal het uitgangspunt vormen voor de ontwikkeling van een brede en diepgaande discussie onder alle deelnemers. 

Datum: Zaterdag 30 maart, 14.00 uur

Adres: Zaal Café Multatuli, Lange Vlierstraat 5, 2000 Antwerpen

Internationalisme & Wereldrevolutie, afdelingen van de Internationale Kommunistische Stroming in België & Nederland.

Contact via onze website: nl.internationalism.org of via mail: [email protected]

Historische gebeurtenissen: 

Ontwikkeling van proletarisch bewustzijn en organisatie: 

Rubric: 

openbare bijeenkomst