05-11-2022 Openbare bijeenkomst te Antwerpen (+online): Het internationaal belang van de stakingen in Groot-Brittannië.

Printer-friendly version

De afdelingen van de IKS in Nederland en België organiseren een discussiebijeenkomst waar je bij voorkeur fysiek maar ook Online kan aan deelnemen op zaterdag 5 november om 13u30 te Antwerpen (België).

De exacte plaats van samenkomst zal je zo vlug mogelijk worden meegedeeld via mail.

Wil je online deelnemen aan deze discussiebijeenkomst, geef je dan op via het volgende emailadres: [email protected] . Je ontvangt de link die toegang verleent voor de Online-bijeenkomst per mail in je opgegeven mailbox.

Niemand kan ontkennen dat de internationale situatie ons allen rechtstreek raakt: een stroomversnelling met de oorlog in Oekraïne, de verdieping van de mondiale economische crisis met ongeziene inflatie, de aanhoudende pandemie, de gevolgen van de klimaatverandering die een kwalitatieve ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dit alles voedt elkaar onderling in een dynamiek naar vernietiging, tenzij de arbeidersklasse zich laat gelden. De recente strijd in Groot-Brittannië maar ook in Frankrijk laat zien dat de arbeidersklasse reageert, dat de arbeidersklasse niet verdwenen is, dat zij een sociale kracht is die al haar mogelijkheden behoudt om een in verval geraakt systeem omver te werpen.

De IKS hecht groot belang aan deze bewegingen van een van de meest ervaren delen van de arbeidersklasse.

Ter voorbereiding verwijzen wij naar het internationale pamflet dat de IKS verspreidt. en de artikels op onze website hierover.

**********************************************

De IKS roept zijn lezers en contacten ook op om schriftelijke bijdragen te sturen, of het nu gaat om verslagen van vergaderingen die u hebt bijgewoond, wat er op uw werkplek, in uw sector of in uw eigen omgeving gebeurt, of om theoretische bijdragen en vragen die u bezighoudt. Omdat we niet alles kunnen publiceren of onmiddellijk ter discussie kunnen aanvoeren, proberen we in onze pers en op onze discussie bijeenkomsten met name op de meest in het oog springende en bepalende vraagstukken of kwesties te reageren."

Structuur van de site: 

Rubric: 

Openbare bijeenkomst