20-08-2022 Openbare bijeenkomst te Utrecht (Nederland)

Printer-friendly version
Details over de ontmoeting

Adres: 

CC Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht (Nederland)

Datum: 

zaterdag, 20 augustus, 2022 - 13:00

Meeting type: 

Openbare bijeenkomsten

Onderwerp: 

20-08-2022, Utrecht: Hoe kan de internationalearbeidersklasse een antwoord geven op de oorlog in Oekraïne?

Introductie: 

zaterdag, 20 augustus, 2022 - 13:00-17:00

Hoe kan het proletariaat een antwoord geven op de oorlog in Oekraïne?

Sinds de uitbraak van de oorlog verdeelt de IKS een internationaal pamflet, waarin de barbaarsheid van het conflict en de hypocriete leugens van de heersende klasse in beide kampen aan de kaak worden gesteld, en erop wordt aangedrongen dat de ontwikkeling van de klassenstrijd in alle landen de enige uitweg is uit de nachtmerrie van dit rottende systeem. Inmiddels gaat de barbaarse oorlog in Oekraïne onverminderd verder, evenals het oorverdovende propaganda-offensief dat het bloedbad aan beide zijden rechtvaardigt.

Verspreid over de zomermaanden Juli en Augustus organiseert de IKS opnieuw openbare bijeenkomsten in verschillende talen, waar we de marxistische analyse van de gevolgen en de betekenis van deze oorlog verder willen uitwerken. In het bijzonder willen we dieper ingaan op de moeilijke maar essentiële vragen die deze oorlog opwerpt aan de internationale arbeidersklasse en haar politiek-revolutionaire organisaties.


In een poging te begrijpen wat de Eerste Wereldoorlog betekende, verklaarde het Eerste Congres van de Communistische Internationale (maart 1919): "Er breekt een nieuw tijdperk aan, een tijdperk van de desintegratie van het kapitalisme, van zijn innerlijke ineenstorting. Tijdperk van de communistische revolutie van het proletariaat" en "Het eindresultaat van de kapitalistische productieprocessen is chaos, en die chaos kan alleen worden overwonnen door de grootste producerende klasse, de arbeidersklasse".

De twee termen van de tegenstelling die de sociale evolutie gedurende de gehele 20e en 21e eeuw beheerst, zijn hiermee duidelijk geformuleerd:

-Enerzijds de opmars naar barbarisme en de vernietiging van de mensheid die het kapitalisme in zijn boezem draagt. Dit is de afgelopen twee jaar duidelijk gebleken op wereldschaal: eerst was er de pandemie die nog lang niet overwonnen is (de situatie in China en in Europa met de zevende besmettingsgolf) en nu is er de oorlog in Oekraïne. Maar deze twee uitingen van de opmars naar de barbarij zijn niet de enige uitdrukkingen, deze twee ruiters van de Apocalyps worden vergezeld door andere ruiters van dood en vernietiging: de vernietiging van het milieu, de escalatie van de inflatie in combinatie met het vooruitzicht van een nieuwe recessie, de steeds gigantischer wordende migratie-uittocht, met al 100 miljoen vluchtelingen, de hongersnoden die meer dan 197 miljoen mensen kunnen treffen...

-Aan de andere kant van de balans is er de noodzaak van het antwoord van het proletariaat. Hoe moet dit antwoord eruitzien? Is een onmiddellijk antwoord tegen de oorlog mogelijk? Beschikken alle secties van het wereldproletariaat over dezelfde kracht en capaciteit? Wat is de relatie tussen de economische strijd tegen de steeds brutalere aanval op de levensomstandigheden en de politieke strijd tegen de oorlog in het vooruitzicht van het met de wortel uitroeien van deze en alle uitingen van barbarij, namelijk het beëindigen van het kapitalisme?

Dit zijn de discussieonderwerpen die wij voor de openbare bijeenkomst voorstellen. De openbare bijeenkomsten die wij tegen de oorlog hebben gehouden, maken deel uit van een gemeenschappelijke inspanning van de groepen die de Gemeenschappelijke Verklaring van groepen van de Internationale Communistische Linkerzijde over de oorlog in Oekraïne hebben ondertekend. (https://en.internationalism.org/content/17159/joint-statement-groups-international-communist-left-about-war-ukraine) Het gaat erom dat de Communistische Linkerzijde, de enige stroming die sinds 1919 de oorlog aan de kaak stelt en de proletarische revolutie verdedigt, met één stem spreekt en een strijdbaar debat ontwikkelt om de bestaande meningsverschillen op te helderen en te zien hoe te strijden.

Kameraadschappelijke groeten,

Internationalisme en Wereldrevolutie


De IKS roept zijn lezers en contacten ook op om schriftelijke bijdragen te sturen, of het nu gaat om verslagen van vergaderingen die u hebt bijgewoond, wat er op uw werkplek, in uw sector of in uw eigen omgeving gebeurt, of om theoretische bijdragen en vragen die u bezighoudt. Omdat we niet alles kunnen publiceren of onmiddellijk ter discussie kunnen aanvoeren, proberen we in onze pers en op onze discussie bijeenkomsten met name op de meest in het oog springende en bepalende vraagstukken of kwesties te reageren."