30-04-2022 -Open bijeenkomst te Utrecht (Nederland)

Printer-friendly version
Details over de ontmoeting

Adres: 

CC Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht (Nederland)

Datum: 

zaterdag, 30 april, 2022 - 14:00

Meeting type: 

Openbare bijeenkomsten

Onderwerp: 

Imperialistisch conflict in Oekraïne: kapitalisme is oorlog! Oorlog tegen het kapitalisme!

Introductie: 

Imperialistisch conflict in Oekraïne: kapitalisme is oorlog! Oorlog tegen het kapitalisme!

Met het oog op de ernstige ontwikkelingen in de imperialistische oorlog in Oekraïne verdeelt de IKS sinds haar uitbraak een internationaal pamflet, waarin de barbaarsheid van het conflict en de hypocriete leugens van de heersende klasse in beide kampen aan de kaak worden gesteld, en erop wordt aangedrongen dat de ontwikkeling van de klassenstrijd in alle landen de enige uitweg is uit de nachtmerrie van dit rottende systeem.

Maar op dit moment van groot gevaar voor de wereldarbeidersklasse moeten de organisaties van de Kommunistische Linkerzijde samen hun gemeenschappelijke erfenis van betrokkenheid met de beginselen van het proletarisch internationalisme verdedigen. De terugkeer van de imperialistische slachting in Europa in de oorlog in Oekraïne is zo’n moment. Daarom heeft de IKS, samen met andere ondertekenaars uit de traditie van de Kommunistische Linkerzijde (en een groep die een andere koers vaart, maar de verklaring volledig onderschrijft), een gezamenlijke verklaring opgesteld over de fundamentele perspectieven voor de arbeidersklasse tegenover van de imperialistische oorlog.

De IKS bouwt in dit opzicht verder op de historische bijdragen van de Communistische Linkerzijde om een internationalistisch standpunt te verdedigen. In de praktijk betekent dit:

- Geen steun aan welke partij dan ook in imperialistische conflicten

- Verzet tegen pacifisme

- Alleen de arbeidersklasse is een kracht voor sociale verandering, uiteindelijk in de revolutionaire omverwerping van het kapitalisme

- In de strijd en de beschouwingen van de arbeidersklasse hebben revolutionaire organisaties een essentiële rol te spelen in de ontwikkeling van het klassenbewustzijn

 - de strijd tegen de imperialistische oorlog vraagt om de medewerking en solidariteit van authentieke internationalisten.

Kom naar de bijeenkomst om te discussiëren over de problemen die de oorlog in Oekraïne oproept en over onze taak en verantwoordelijkheid.

Wat is de betekenis van deze oorlog?

Wie is er verantwoordelijk voor?

Welke gevolgen kan het hebben voor de arbeidersklasse op internationaal niveau?

Hoe kan de chaos in de oorlog gestopt worden?

Kameraadschappelijke groeten,

Internationalisme en Wereldrevolutie

De IKS roept zijn lezers en contacten ook op om schriftelijke bijdragen te sturen, of het nu gaat om verslagen van vergaderingen die u hebt bijgewoond, wat er op uw werkplek, in uw sector of in uw eigen omgeving gebeurt, of om theoretische bijdragen en vragen die u bezighoudt. Omdat we niet alles kunnen publiceren of onmiddellijk ter discussie kunnen aanvoeren, proberen we in onze pers en op onze discussie bijeenkomsten met name op de meest in het oog springende en bepalende vraagstukken of kwesties te reageren."