Brussel: De historische betekenis van Mei 1968

Printer-friendly version
Details over de ontmoeting

Adres: 

De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel (zaal 1)

Datum: 

zondag, 3 juni, 2018 - 14:00

Meeting type: 

Openbare bijeenkomsten

Onderwerp: 

De historische betekenis van Mei 1968

Introductie: 

De gebeurtenissen van de lente van 1968 hadden een internationale dimensie, zowel wat hun achtergrond als wat hun gevolgen betreft. Ze ontstonden als gevolg van de impact voor de arbeidersklasse van de eerste stuiptrekkingen van de wereldwijde economische crisis die na meer dan tien jaar kapitalistische welvaart opnieuw de kop opstak. Na decennia van onderwerping, verplettering en stuurloosheid keerde de arbeidersklasse in mei 1968 via de grote deur terug naar het toneel van de geschiedenis. De studentenonrust die zich sinds het begin van de lente in Frankrijk had ontwikkeld en de radicale arbeidersconflicten die al daarvóór sinds 1967 hadden plaatsgevonden, hadden de sociale sfeer van het land al gewijzigd. Maar het was met de massale strijdgolf van de arbeidersklasse (10 miljoen stakers) die in mei over het land spoelde dat het hele sociale landschap echt op zijn kop werd gezet. Al snel zouden ook de andere nationale sectoren van de arbeidersklasse de strijd aangaan. Na de omvangrijke staking van mei 1968 in Frankrijk bewezen de arbeidersgevechten in Argentinië (het Cordobazo), de Italiaanse "hete herfst" en de vele andere strijdhaarden in verschillende landen van de wereld, waaronder Nederland en Belgiaë, dat het wereldproletariaat de periode van contrarevolutie achter zich had gelaten. In tegenstelling tot de crisis van 1929, zou de crisis die zich ontwikkelde niet uitmonden in een wereldoorlog, maar tot een ontwikkeling van klassenconfrontaties die de heersende klasse zou verhinderen om haar barbaarse reactie door te zetten op de stuiptrekkingen van haar economie: een 3e wereldoorlog. Ter gelegenheid van de verjaardag van deze belangrijke gebeurtenis organiseert de IKS een reeks Openbare Bijeenkomsten in verschillende landen. Wij publiceren eveneens op onze website een dossier met de belangrijkste artikelen die de IKS over dit evenement heeft geschreven. Het tweedelige artikel "Mei 68 en het revolutionaire perspectief" dat we publiceren gaat in detail in op de gebeurtenissen zelf en onderzoekt hun historische betekenis. Binnenkort publiceren we ook een artikel die de belangrijkste ontwikkelingen in de klassenstrijd in de vijftig jaar sinds 1968 nagaat om te onderzoeken in hoeverre de conclusies die we hebben getrokken over de betekenis van mei 1968 uiteindelijk door de geschiedenis zijn bevestigd.