Ultra-links

Groepen en organisaties die op de een of andere wijze het voortbestaan van het kapitalisme verdedigen onder het mom voor het kommunisme te strijden.
Deze rubriek omvat zowel stromingen die ooit deel uitmaakten van de arbeidersklasse maar haar verraden hebben (zoals het trotskisme) zowel als degenen die nooit deel hebben uitgemaakt van de arbeidersklasse.

Internationalisme als antwoord op de Koerdische problematiek

Begin augustus 2012 werd in het plaatsje St Imier (Zwitserse Jura) een Internationale Anarchistische Ontmoeting gehouden. Een van de sprekers daar was een woordvoerder van Fekar (Federatie van Koerdische Associaties in Zwitserland). Volgens de spreker zou de PKK (De Koerdische Arbeiderspartij, een partij met Maoïstische en Stalinistische roots) “eind jaren negentig de conclusie getrokken hebben dat ook al hadden de Koerden nog geen eigen staat, zich toch al problemen voordeden met autoriteit in de eigen beweging die overeenkwamen met die binnen een staat.

Boliviaans socialisme’ Linkse versie van 'ongebreideld kapitalisme'

De tekst die hier volgt, baseert zich voor een groot deel op een artikel van Internationalismo - de krant van de IKS in Venezuela. De feiten die onze kameraden rapporteren laten zien dat in alle landen dezelfde economische crisis heerst en dezelfde bezuinigingsmaatregelen worden doorgevoerd. De fracties, die aan de macht zijn, kunnen zich ‘liberaal’,’ progressief’ of ‘revolutionair’ voordoen, overal op de planeet worden de werkers aangevallen door hetzelfde ongebreidelde kapitalisme.

 

De organisaties links van de SP.a en de verkiezingen: Een ‘ander links’, een radicaal alternatief voor het verkiezingsbedrog

Tegenover de steeds fletsere verkiezingsprogramma’s van de traditionele partijen, SP.a en PS inbegrepen, verschijnen er, tot in de burgerlijke media toe, oproepen voor de oprichting van een ‘strijdbare volkspartij links van de SP.a of de Groenen’. In het licht van de verkiezingen van 10 juni werden er verschillende initiatieven gelanceerd om een dergelijke dynamiek op gang te trekken.
Abonneren op RSS - Ultra-links