Radenkommunisme

De Radenkommunisten kwamen voort uit de Hollandse en Duitse Linkerzijde en verwierpen de rol van de partij in de klassenstrijd en in het revolutionaire proces en ze beschouwden vaak de Partij van de Bolsjwieken en de Russische Revolutie als burgerlijk.
Het radenkommunisme moet worden onderscheiden van zijn ontaarde nazaat, het 'Radenisme', dat na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling kwam en dat sterk werd beïnvloed door de anarchistische ideologie.

Een proletarisch internationalist: Joop Wandelee

Op 84-jarige leeftijd is 2 september 2008  Joop Wandelee overleden. Er is niets vreemds aan dat we deze Amsterdamse arbeider en anarchist, die via vader en grootvader uit de school van Domela Nieuwenhuis kwam, en die we al van vóór het ontstaan van onze organisatie kenden, in ere houden. Joop was namelijk een overtuigd proletarisch internationalist. Ook al was hij het voor het overige volslagen met ons oneens, hij was zich er ten volle van bewust dat we dit punt gemeenschappelijk hadden. Van jongs af aan stond hij open voor debat met ‘radencommunisten'.

Herman Gorter, door Anton Pannekoek, 1952

15 september 2007 was het tachtig jaar geleden dat Herman Gorter overleed in een Brussels hotel. Tien jaar geleden verscheen de tot dusverre uitvoerigste biografie van Herman Gorter, interessant voor wat betreft zijn leven, maar beslist onvoldoende voor wat betreft zijn politieke betekenis (1). Daarom publiceren we hieronder een artikel van Anton Pannekoek uit 1952, ter gelegenheid van het 25-jarig overlijden van Herman Gorter, dat in kort bestek veel beter zijn ware betekenis verwoordt, en dat eveneens in het Frans, Duits en Engels verscheen.

Cajo Brendel (1915-2007)

Op 25 juni 2007 overleed Cajo Brendel op 91-jarige leeftijd. Hij was de laatste van de Nederlandse “radencommunisten”. Cajo was een goede vriend en strijdmakker, die fel zijn standpunten verdedigde maar tegelijk joviaal, warm en hartelijk was in de omgang.

Abonneren op RSS - Radenkommunisme