Het proletariaat t.o.v. de Belgische staat

Het proletariaat tegenover de Belgische staat (3): Een bourgeoisie ondanks haar innerlijke verdeeldheid meester in misleidingen

Via een wrede uitbuiting van de arbeidersklasse verwezenlijkte de Belgische bourgeoisie een indrukwekkende economische en imperialistische expansie op het einde van de 19e en bij het begin van de 20e eeuw. Dat maakte van België één van de meest ontwikkelde en machtige kapitalistische landen.

Het proletariaat tegenover de Belgische staat (2): België, ‘modelstaat’ om de arbeiders uit te buiten en af te slachten

In Internationalisme, nr. 319 hebben we gezien hoe de Belgische natie en staat die in 1830 ontstonden een contrarevolutionaire en kunstmatige schepping waren, uitgedokterd door de grootmachten van die tijd. Ze vormden een benepen en niet-progressief kader dat de industrialisatie en de invoering van moderne sociale verhoudingen geenszins bevorderde.

Het proletariaat tegenover de Belgische staat (1): België, een misbaksel van de grootmachten

De bourgeoisie viert met veel praal het 175-jarig bestaan van de Belgische onafhankelijkheid. De herdenking van de grote gebeurtenissen uit ‘onze nationale geschiedenis’ stelt haar in staat om het ‘nationaal gevoel’ weer wat leven in te blazen, want dat heeft ze nodig om de bereidheid tot ‘offers uit solidariteit’ aan te moedigen net als de mobilisatie voor de verdediging van de nationale economie.

Abonneren op RSS - Het proletariaat t.o.v. de Belgische staat