Nieuwe publicaties deze maand: juni 2019

Printer-friendly version


Artikelen verschenen deze maand

Openbare bijeenkomsten/Permanenties

Utrecht: Open bijeenkomst: Klimaatopwarming, verwoestende natuurrampen: het kapitalisme in verval veroorzaakt de ecologische crisis

De Internationale Kommunistische Stroming organiseert een open bijeenkomst te Utrecht:

Zaterdag 14 Oktober vanaf 13u tot 17u; De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht.

Het communisme is geen mooi ideaal

Bilan: De Nederlands Linkerzijde en de overgang naar het communisme

Na een vertraging die veel langer duurde dan we oorspronkelijk van plan waren, hervatten we het derde deel van de serie over communisme.

25ste Congres van de IKS

25ste Internationaal Congres van de IKS: Resolutie over de internationale situatie

Deze resolutie werd bediscussieerd en goedgekeurd door het 25ste Internationaal Congres van de IKS.


Newsletter: