Massale scholierenbetogingen tegen de klimaatverslechteringen: Het kapitalisme is een bedreiging voor de mensheid!

Printer-friendly version

De voorbije twee maanden stond de kwestie van de ecologische ramp, die onze planeet bedreigt, centraal in de debatten in België. Met de mars van 2 december 2018, die 75.000 mensen in Brussel bijeen bracht, heeft de mobilisatie voor klimaatverandering een ongekende omvang aangenomen. Geconfronteerd met de minachting van de regering en de politieke partijen, geobsedeerd door erbarmelijke manoeuvres ter voorbereiding van de volgende verkiezingen in mei, werd deze nog uitgebreid door een nieuwe demonstratie van 80.000 demonstranten in de straten van Brussel op zondag 27 januari.

Maar de belangrijkste uiting van verontwaardiging over het uitblijven van stappen van de politieke partijen is ongetwijfeld de golf van spontane “scholierenstakingen’ op de donderdagen, die sinds begin januari 2019 door middelbare scholieren in gang werden gezet om naar Brussel te gaan om te demonstreren. Deze demonstraties, gelanceerd door Antwerpse middelbare scholieren, hebben zich drastisch uitgebreid: van de 3.000 middelbare scholieren in de eerste demonstratie tot 35.000 op donderdag 24 januari, afkomstig uit zowel Vlaanderen als Wallonië. Daarnaast brachten de plaatselijke demonstraties ook nog duizenden middelbare scholieren bijeen in Antwerpen, Luik en Namen.

De centrale motivering voor deze mobilisaties van de middelbare scholieren is het gebrek aan perspectief dat de maatschappij biedt in het licht van de verslechtering van het klimaat. Gechoqueerd door de passiviteit van de regeringen wil de beweging “maximale druk uitoefenen op de autoriteiten” om verantwoorde beslissingen te nemen over klimaatkwesties.

De verontwaardiging over het gebrek aan daadkracht van regeringen is gerechtvaardigd, ook de bezorgdheid van middelbare scholieren over de toekomstperspectieven als werker; de roep om een alternatief voor deze maatschappij, die op een catastrofe afstevent, is noodzakelijker en dringender dan ooit. Maar is er veel te verwachten van de “autoriteiten”? Moeten we niet eerst en vooral nadenken over de ware redenen die een dergelijk gevaar voor de toekomst van de planeet en haar bewoners veroorzaken? En welke strijd moet er worden gevoerd om dit gevaar af te wenden?

Om een aanzet te geven tot een antwoord op deze vragen en de overdenking te stimuleren, publiceren we hieronder 2 artikels over de kwestie van ecologie. Ook al dateren ze uit 2009 en 1990, toch behouden ze hun actualiteit met betrekking tot de analyse van grondslag van het ecologische probleem en het vooruitzicht dat moet worden ontwikkeld:

  1. “Top van Kopenhagen: Om de planeet te redden moet het kapitalisme vernietigd worden”
  2. “Marxisme en Ecologie: het kapitalisme vergiftigt de planeet”

Internationalisme, afdeling van de IKS in België

 

Rubric: 

Ecologie & milieu