Nieuws uit Argentinië: De Núcleo Comunista Internacional brak niet met de IKS!

Printer-friendly version

Onlangs stuurde de IKS een delegatie naar Argentinië. Deze is heel enthousiast onthaald door de leden van de NCI. Zij drukten ons op het hart dat zij maar voor één ding bang waren, namelijk dat de IKS van gedachte zou veranderen en hen zou laten vallen en daarmee van deze reis zou afzien!

Tijdens ons verblijf besloten de kameraden van de NCI om per post hun verklaring van 27 oktober (zie hieronder) te versturen aan alle afdelingen van het IBRP net als aan de andere groepen van de Kommunistische Linkerzijde om de waarheid in ere te herstellen: in tegenstelling tot de valse beschuldigingen verspreidt door het IBRP (onder meer in zijn Italiaanse pers) heeft de NCI niet gebroken met de IKS!

De leden van de NCI vroegen telefonisch tot tweemaal toe aan het individu B. om zich voor de NCI en de delegatie van de IKS te komen verantwoorden. De heer B. weigerde ieder contact en iedere discussie en gooide de hoorn op de haak. Deze houding onthult de lafheid van dit individu: op heterdaad betrapt verbergt hij zich!

De kameraden van de NCI hebben ons nog meer informatie gegeven over het gedrag van deze kleine provinciale avonturier. De heer B. had een diep misprijzen voor de andere leden van de NCI. Dat zijn arbeiders die in armoede leven terwijl B. een zelfstandig beroep uitoefent en er zelfs prat op ging het enige lid te zijn dat zich een “reis naar Europa kon veroorloven”. De kameraden van de NCI hebben ons eveneens de methodes van B. onthuld: hij splitste de militanten van de NCI zodanig op dat ze nooit allemaal tezamen bijeenkwamen. Hij sprak ze individueel of in kleine groepjes om persoonlijke gesprekken met ze te voeren. Hij wilde niet dat de leden van de NCI politieke vraagstukken verdiepten en spring van het ene thema snel over naar het andere. Daarom vonden de kameraden van de NCI in augustus dat ze nog niet klaar waren om tot de IKS toe te treden op het moment dat B. probeerde om de NCI voortijdig in de IKS te laten opgaan. Tenslotte vertelde de kameraden van de NCI ons dat ze zich er bewust van zijn dat tot nu toe grote problemen hadden om de methoden van deze ‘kleine stalinistische chef’ te bekritiseren (waarschijnlijk door hun verleden in de ultralinkse organisaties).

Dit individu probeerde bovendien om tweedracht te zaaien binnen de IKS. Begin september zond hij ons een email waarin hij een van onze kameraden (die deel uitmaakte van de delegatie die zich in augustus naar Argentinië begaf) ervan beschuldigde door zijn gedrag een lid van de NCI te hebben gedwongen om te verhuizen. Tijdens onze laatste reis verklaarde deze militant van de NCI dat dit een pure leugen was: indien hij gedwongen was te verhuizen kwam dit alleen doordat hij de huur niet meer kon betalen! Wij kregen het schriftelijk bewijs van deze walgelijke leugen van de heer B.

Ondanks de schok die ze te verduren kregen (bij het ontdekken van de leugens en manoeuvres die in hun naam en buiten hun medeweten werden gepleegd en uitgevoerd door dit duistere personage) hebben gaven de kameraden van de NCI blijk van hun vastbeslotenheid om ondanks hun geringe krachten een politieke activiteit voort te zetten. Het is dankzij hun vriendschappelijk onthaal en door hun politieke betrokkenheid dat de IKS een tweede openbare bijeenkomst kon houden in Buenos Aires op 5 november waarvan het thema gekozen werd door de NCI (zie onze website in het Spaans en een verslag in Internationalisme, nr. 314-315).

Gedurende heel hun verblijf in Buenos Aires was de delegatie van de IKS ondergebracht bij de kameraden van de NCI die ons, ondanks hun erbarmelijke levensvoorwaarden, hartelijk hun gastvrijheid aanboden. De meesten van hen zijn werkloos en trekken geen enkele uitkering. Een andere kameraad (waarvan de echtgenote ontslagen is) is zojuist zijn woning kwijt geraakt.

Ondanks de grote dagelijkse materiële problemen legden de leden van de NCI er bij onze delegatie de nadruk op dat ze zich op een meer militante activiteit willen toeleggen en onder andere de discussie met de IKS willen voortzetten. Zij die werkloos zijn proberen opnieuw werk te vinden, niet alleen om te overleven en hun kinderen te voeden, maar ook om uit de politieke onderontwikkeling te geraken waarin de heer B. hen hield (zij zeiden ze onder meer te willen bijdragen aan de aankoop van een computer om het contact te bevorderen).

Door te breken met burger B. en zijn burgerlijke methodes hebben de kameraden van de NCI zich gedragen als echte militanten van de arbeidersklasse. Zij hebben ook een aktiviteitenplan opgesteld samen met de delegatie van de IKS. Zij beslisten om allereerst te leren Internet te kunnen gebruiken en een E-mailadres te openen (1).

Toen onze delegatie vertrok bedankten de kameraden van de NCI ons hartelijk bedankt voor ons bezoek. Zij vertelden ons dat ze (in hun voorbije politiek parcours) nog nooit een organisatie zoals de IKS hadden ontmoet met een dergelijk respect voor de militanten. Zij drongen er herhaaldelijk op aan dat de IKS hen regelmatig opbelt. Een van hen betreurde het zelfs tegenover een van onze kameraden dat deze hem de laatste tijd niet persoonlijk had opgebeld.

De IKS laat de NCI dus niet aan zijn lot over. Zij zal niet toestaan dat de heer B. (en zijn vicieuze ‘cirkeltje’) de minste chantage of druk uitoefent, van welke aard ook, om deze ‘kleine kern’ in een geïsoleerd land te vernietigen. Daarom zal de IKS, op eensgezind verzoek van alle militanten van de NCI, doorgaan om zijn “methode” te gebruiken (door de heer B. en zijn handlangers van de IFIKS gebrandmerkt als “walgelijk”!) om hen regelmatig op te bellen (2).

17 november 2004, IKS

(1) Voor alle correspondentie en financiële steun aan de NCI, schrijven naar de postbus of naar het email-adres van Accion Proletaria, afdeling van de IKS in Spanje.

(2) Het is in zulke bewoordingen dat deze grootheidswaanzinnige manipulator, in zijn ‘Verklaring’ van 12 oktober, uitvoerig zijn walgelijke leugens had uitgesmeerd door zijn eigen schaamteloosheid aan de IKS toe te schrijven (net als bondgenoten van de IFIKS die hem “welkom” heetten in hun Bulletin, nr. 28!): “Wij leggen deze verklaring als gevolg van een reeks van aanklachten geuit door militanten van de Circulo de Comunistas Internacionalistas, en op hun verzoek. Zij verklaren het slachtoffer te zijn geweest van telefonische oproepen door de IKS. Maar deze telefoongesprekken waren niet onschuldig. Ze hadden de achterbakse bedoeling om onze kleine kern te vernietigen [...] Bij hun eensgezind besluit stellen de kameraden die de door de IKS werden opgebeld om wantrouwen te zaaien in hun midden en om onze kleine groep te vernietigen, aan het geheel van de leden van de Circulo de Comunistas Internacionalistas voor om de politieke methode van de IKS totaal te verwerpen die ze als typisch stalinistisch beschouwen”! Zie eveneens ons artikel op onze website: Circulo de Comunistas Internacionalistas: Bedrog of werkelijkheid?

Geografisch: 

Aktiviteiten van de IKS: 

Politieke stromingen en verwijzingen: