inflatie

De wereldeconomie in de draaikolk van het verval van het kapitalisme

Het kapitalisme wordt steeds meer verstikt door een geheel van tegenspraken die op elkaar inwerken en elkaar versterken, waardoor de maatschappij wordt bedreigd door stuiptrekkingen van een ongekende  frequentie en omvang. Tegenover deze rampen is de zorg van de bourgeoisie altijd om elke verklaring die de verantwoordelijkheid van het systeem in twijfel trekt, in diskrediet te brengen. Haar opzet is de oorzaak van de oorlogen, de wereldwanorde, de klimaatverandering, de pandemieën, de economische wereldcrisis voor de arbeidersklasse te verbergen...

Tegenover de aanvallen van de bourgeoisie, hebben we een verenigde en massale strijd nodig!

In sommige landen zijn arbeidersstakingen uitgebroken tegen de ondraaglijke verslechtering van de levensomstandigheden, en met name tegen de explosieve inflatie. Wij verspreiden een international pamflet dat de strijd steunt en er lering uit trekt om nieuwe gevechten voor te bereiden.

Abonneren op RSS - inflatie