Internationalisten in Argentinië

Lastercampagne tegen de IKS

Na de openbare bijeenkomst van 2 oktober 2004 van het Internationaal Bureau voor de Revolutionaire Partij (IBRP) in Parijs, die werd gehouden met “politieke en materiële ondersteuning” van de ‘Interne Fractie van de IKS’ (IFIKS) - en waarover wij al verslag deden in het artikel Het IBRP in gijzeling genomen door schooiers - werd de IKS opnieuw het slachtoffer van een lastercampagne. Deze campagne wordt internationaal georganiseerd, niet enkel door de parasitaire groep, de IFIKS, maar ook door het IBRP en een Argentijnse groep, die zichzelf onder de naam ‘Cí­rculo de Comunistas Internacionalistas’ voorstelt en die beweert de opvolger te zijn van de ‘Níºcleo Comunista Internacional’ (NCI), van wie de IKS meerdere bijdragen heeft gepubliceerd in haar pers.

Verklaring van de Núcleo Comunista Internacional van 27 oktober 2004

1. De NCI heeft kennis genomen van de drie ‘verklaringen’ van de ‘Cí­rculo de Comunistas Internacionalistas’ (‘Kring van Internationalistische Kommunisten’) van 2 oktober, 12 oktober en 21 oktober. De NCI verklaart plechtig dat de inhoud van deze verklaringen een reeks van leugens en schaamteloze laster tegen de IKS behelsen.

2. De NCI neemt afstand van deze verklaringen van de genoemde ‘Kring’, verklaringen die achter haar rug om zijn verspreid en zonder dat zij daarover is geraadpleegd, door een individu die deel uitmaakte van de NCI maar die de Níºclei momenteel verwerpt.

Nieuws uit Argentinië: De Núcleo Comunista Internacional brak niet met de IKS!

Onlangs stuurde de IKS een delegatie naar Argentinië. Deze is heel enthousiast onthaald door de leden van de NCI. Zij drukten ons op het hart dat zij maar voor één ding bang waren, namelijk dat de IKS van gedachte zou veranderen en hen zou laten vallen en daarmee van deze reis zou afzien!

Tijdens ons verblijf besloten de kameraden van de NCI om per post hun verklaring van 27 oktober (zie hieronder) te versturen aan alle afdelingen van het IBRP net als aan de andere groepen van de Kommunistische Linkerzijde om de waarheid in ere te herstellen: in tegenstelling tot de valse beschuldigingen verspreidt door het IBRP (onder meer in zijn Italiaanse pers) heeft de NCI niet gebroken met de IKS!

Círculo de Comunistas Internacionalistas (Argentinië): Bedrog of werkelijkheid?

Minder dan een maand geleden verscheen met veel bombarie een ‘Kring van Internationalistische Kommunisten’ van Argentinië waaraan de herrieschoppers van de IFIKS (en jammer genoeg een groep van de Kommunistische Linkerzijde, het IBRP) veel publiciteit verleenden.

Als een nieuwe politieke groep zijn opwachting maakt (of als die een belangrijke standpuntwijziging onderneemt) is het noodzakelijk te analyseren waar die vandaan komt, waarmee zij gebroken heeft en waar zij naar toe wil. Dat is een vraag van verantwoordelijkheid omdat we geen geloofwaardigheid kunnen verlenen aan de eerste de beste. Dit is des te noodzakelijker tegenover een groep die zijn eerste stappen onderneemt met een keiharde aanval op de IKS door middel van twee verklaringen (1): de één verspreid door de IFIKS op 2 oktober bij de openbare bijeenkomst van het IBRP in Parijs, de andere (gedateerd 12 oktober) gepubliceerd op de websites van de IFIKS en het IBRP (waarin de “misselijk makende methodologie van de IKS” worden aangeklaagd (2).

Inleiding bij de Verklaring van de Núcleo Comunista Internacional (NCI) van 27 oktober 2004

We publiceren hieronder een verklaring van de Núcleo Comunista Internacional (NCI) uit Argentinië waarin zij standpunt inneemt ten opzichte van de drie verklaringen van de Círculo de Comunistas Internacionalistas die een zware aanval op de IKS vormt. Zoals we in deze tekst kunnen lezen verklaart “de NCI plechtig dat de inhoud van deze verklaringen (van de ‘Círculo’) een reeks van leugens en schaamteloze laster tegen de IKS behelsen.”

Abonneren op RSS - Internationalisten in Argentinië