Wall Street : de bezetting van het hart van het financiële wereldkapitaal!

Printer-friendly version

Het artikel hieronder is een bijdrage van een contact van de IKS. Wij publiceren deze bijdrage alvast opdat men al kennis kan nemen van een analyse van kommunistische zijde. Binnenkort verschijnt er een uitvoeriger artikel van de IKS in het nederlands, welke in het engels overigens al beschikbaar is. (*)


Wall Street,een van de belangrijkste financiële centra van corruptie en verdorvenheid van imperialistische kapitalisme, het hart van de wereldwijde financiële kapitalisme is omringd door boze jongeren en ondergeschikten, die moe waren van de bestaande orde.

"Bezet Wall Street!" (Occupy#Wallstreet) is de naam voor de beweging die zich in de afgelopen weken door een oproep via het internet heeft aangekondigd. Geïnspireerd door de sociale opstand in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Europa heeft deze beweging zo'n gedurfde stap verwezenlijkt. Volgens het nieuws was de eerste daad van de beweging de bezetting van Wall Street, als een symbool van financiële macht van het kapitalisme. Dit werd gevolgd door de afsluiting voor meerdere uren van de Brooklyn Bridge. De betogers werden na hevig politiegeweld en met de arrestatie van 700 manifestanten teruggeslagen. Bovengenoemde de oproep is geleidelijk aan uitgegroeid tot een sociale beweging. Duizenden protesterende mensen zijn geïnspireerd door het sit-in-protest op “Tahrir Square” in Egypte, op het “Puerta del Sol” in Spanje, de Franse Bastille en hebben al twee weken achtereen in het Freedom Park in Manhattan gezeten. Het protest is in de derde week van haar strijd. De "Bezet Wall Street" beweging is een samensmelting van verschillende sociale lagen, waarin de aanwezigheid van actieve jongeren boven alles de aandacht krijgt.

Zoals de recente sociale bewegingen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Groot-Brittannië en Chili, is de aanwezigheid van de jongeren in deze protesten overweldigend. Er waren de jonge mensen die als eerste het vuur van de strijd ontstaken en toen nam de klassenstrijd, met de sensationele deelname van de arbeiderklasse, een ​​meer uitgebreide vorm. De protesterende mensen bespreken in verschillende groepen over hun bewegingen en activiteiten in de vorm van de Algemene Vergaderingen. Ze proberen met deelname en oprechte inspanningen in collectieve vorm hun plan voor de komende tijd vooruit te brengen. De betogers kunnen gewoon achter de microfoon staan en het publiek toespreken over hun visie.

Het is vermeldenswaard dat sinds de beweging begonnen is, een tv-programma onder de naam "een wereldwijde revolutie" (1) wordt uitgezonden. Omdat je het verloop van protesten live via internet kunt volgen en er (in een wereldwijde contact) op kunt reageren, lijkt het meer op een anarchistische beweging. Op de plek van de bezetting hangt een sfeer van solidariteit en onder de betogers heerst een goede en menselijke sfeer. Op de site is ook de vloed van de berichten van solidariteit met betogers te volgen vanuit de hele Verenigde Staten van Amerika en elders. Er worden voedselhulp en leveringen uit heel Amerika naar de bezetters gezonden.

Strijd en verzet wordt vervolgd…

Op dit moment staat "The Wall" op internationaal vlak in het centrum van de belangstelling. De reeks van aanhoudende protesten en de gebeurtenissen "Bezet Wall Street" stimuleren en moedigen de mensen aan om aan de strijd deel te nemen. Dit zal ertoe leiden dat de protesten zich naar de andere delen van de Verenigde Staten zullen verspreiden. Afgelopen zaterdag deed de politie een poging om de demonstranten te intimideren. Maar de truc van de politie om een sfeer van intimidatie te scheppen en angst te zaaien werd door de bewustzijn van manifestanten een mislukking. De jeugd is vastberaden en klaar om zijn strijd voort te zetten. En zoals we het eerder hebben vermeld, is deze beweging door de massa-bewegingen die in Egypte, Tunesië en andere Noord-Afrikaanse en landen van het Midden-Oosten en de massabeweging van de jongeren, die op de stadspleinen in Spanje en Griekenland hebben plaatsgevonden, geïnspireerd. Inmiddels protesteren duizenden betogers in de straten van New York tegen wreedheid en overheersing van Wall Street en andere roofzuchtige zakelijke kapitalistische imperialisten over hun levensomstandigheden. Onder de oppervlakte bestaat er in Amerika een enorme sociale woede over de onmenselijke levensomstandigheden.

Commerciële exploitatie van protesten door de regerende partijen

Het lijkt erop dat de Republikeinse en de Democratische Partij, in het kader van de komende verkiezingen, om de aandacht van de publieke opinie, om meer stemmen, en voor de populariteit van de partij, alles in het werk zullen stellen om uit de huidige crisis de meeste winst te halen. Maar in de tussentijd probeert de nieuwe rechtse stroming genaamd de "Tea Party", dat dicht bij de Republikeinse Partij lijkt te staan, wellicht ook van de woede van de mensen misbruik te maken. En het zal die woede vervalsen en zal die woede zeker aan een van de heersende fracties willen verwijten. En dit gebeurt terwijl er door de mensen op straat leuzen worden geroepen tegen het kapitalisme en de huidige onmenselijke toestand. Het is vermeldenswaard dat de massale beweging van het voorjaar 2011, in de stad Wisconsin, en bezetting van de Wall Street door jongeren juist aantoont dat de huidige beweging het potentieel bezit om deze woede en massale stroom van protesten in een bewuste en gerichte sociale beweging om te zetten.  

Bezetting van de Wall Street is niet voldoende om de strijd voort te zetten!

De meeste activisten van de "Bezet Wall Street”-beweging geloven in de instelling van een nieuwe samenleving op basis van gelijkwaardigheid en gelijke rechten voor alle geledingen van de maatschappij en dat verdedigen ze ook. Ze vragen aan de onderdrukte massa’s zich bij hun beweging aan te sluiten en ook stappen in deze richting te zetten. De bezetting van Wall Street is gebaseerd op het symbool van een beweging dat op basis van samenwerking, solidariteit, debat en een gelijkwaardigheid tot stand wordt gebracht. Maar deze beweging, ondanks de  positieve component ervan, kan noch leiden tot het ontstaan van een brede massabeweging noch zorgen voor een fundamentele verandering in de maatschappij, omdat ze nog steeds illusies heeft op het vlak van democratie eisen. En ze probeert met de leuze van "democratie nu!" te reageren op de problemen, geworteld in de kapitalistische maatschappij . Deze beweging toonde vrijwel in de eerste stappen van haar verzet aan, dat het haar ontbreekt aan een revolutionair perspectief op basis van communistische oplossingen. Tijdens de gesprekken en discussies werden er door betogers van de "Wall Street"-beweging voortdurend vergelijkingen gemaakt met de massabeweging in Egypte en werd daar voortdurend naar verwezen. Zij benadrukten hoe in Egypte de omverwerping van het regime van Mubarak werd bewerkstelligd. Hier worden echter twee onvergelijkbare situaties herhaaldelijk met elkaar vergeleken. Want het is duidelijk dat deze twee landen, zowel in politiek, als in economische opzicht, compleet van elkaar verschillen. In Egypte bestond, in vergelijking met de Verenigde Staten, een veel complexere situatie. Bijvoorbeeld: een week voordat Mubarak werd afgezet, kon de Egyptische arbeidersklasse in Egypte, via een reeks nationale stakingen, de belangrijkste sectoren van de Egyptische economie verlammen. En in het proces van omverwerping van Mubarak kon ze een actieve rol spelen, iets dat de regering van Mubarak altijd had gevreesd.

Zoals we weten had de bezetting in Griekenland en in Spanje, een bredere omvang dan "Wall Street". Maar volgens de historische noodzaak van de klassenstrijd moest de arbeidersklasse daar ook actief aanwezig zijn! De verschijning op het terrein van de revolutionaire arbeidersklasse zou het lot van een politieke strijd kunnen bepalen. Het zou deze historische strijd naar de overwinning kunnen leiden. In de stad Wisconsin in Amerika was het lokale parlement gedurende drie weken bezet door de massabeweging. Op hetzelfde moment waren er in de nabije omgeving massale protesten door arbeiders en jongeren aan de gang. Als het een massale staking was geworden, dan was een overwinning in Wisconsin binnen handbereik en had de mogelijkheid bestaan om de economische ontwikkelingen lam te leggen. Dit gebeurde echter niet en deze brede sociale beweging werd nagenoeg helemaal omgezet in een marionet van de Democratische Partij en volledig op een dwaalspoor gebracht. De Democratische Partij kon er in de verkiezingscampagne tactisch gebruik van maken om een voorsprong te krijgen, de Republikeinse partij te verslaan en de macht van haar rivaal over te nemen. Eigenlijk zijn beiden (de Republikeinen en de Democratische) partijen in de handen van Wall Street en de grote bedrijven van de imperialistische investeerders, en die geen uitweg meer kunnen bieden om uit de huidige situatie te komen.

Enkel de revolutionaire en bewustzijn arbeidersklasse kan …

Onder dergelijke omstandigheden is er een dringende behoefte aan een onafhankelijke strijd. Dat een groot deel van de arbeidersklasse en de jongeren er actief aan hebben deelgenomen is een objectieve noodzaak. De schepping van de eenheid en een pool van proletarische klassestrijd kunnen de imperialistische investeringen van het economische systeem volledig verstoren en ontwrichten en de heersende klasse tot de ondergang brengen. Met de aanvaarding van een communistische beleid en programma, een internationalistische bewustwording en het ontwikkelen van deze ideeën onder de arbeiders, jongeren, vrouwen, uitzichtlozen en alle onderdrukte lagen van de samenleving, naar de vooruitgang van de klassenstrijd, kan er een gevoel van zelfvertrouwen worden geschapen in de gemeenschap. Met de oproep tot landelijke stakingen en de massale protesten rondom basisbehoeften en centrale eisen, kan het de gezamenlijke vraagstukken aankondigen.

De huidige strijd tegen de onderdrukkende kapitalistische verhoudingen moet verder gaan dan in de regio New York. Het moet zich verspreiden over heel de Verenigde Staten en van daaruit over de hele wereld.

(1) www.livestream.com/globalrevolution

Siawash /2011.10.25


(*) Voor meer informatie over de occupy#wallstreet kan je de volgende sites raadplegen

https://en.internationalism.org/forum/1056/beltov/4515/occupy-wall-stree...

https://en.internationalism.org/internationalismusa/201110/4549/occupy-w...

Geografisch: