Reacties op de IKS Discussie- en Ontmoetingsdag van 23 augustus 2008

Printer-friendly version
Discussiedag, commentaar
Het was een dag waar vragen vrijuit werden gesteld, werden bediscussieerd. Er werd dieper ingegaan op actuele, prangende onderwerpen als de oorlog in Georgië en de socio-economische (en ecologische) crisis. Welke problemen teisteren de wereld, waar wortelen ze en hoe moeten we ze dan aanpakken? Ook kunst en maatschappij kwamen aan bod. In feite was het uitgangspunt van die discussie niet zo verschillend van de overige: hoe de wereld veranderen? Kan kunst de maatschappij veranderen of beïnvloeden?
Vele vragen raakten uiteraard aan allerlei andere vragen, die nog lang niet allemaal zijn gesteld en beantwoord. De IKS moet niet alle vragen beantwoorden en dat kan zij ook niet. Voor mij hebben de verschillende discussies deuren geopend en dat is wat telt
Wat ik minder vond was de vrij drukke, gehaaste start. Dat kan liggen aan de late start. Opdat we op schema zouden blijven, moest het begin snel gaan, maar is het de moeite te ratelen als dit ten koste gaat van een begrip van de bedoeling van de dag, hoe ze er uit zal zien? Die vertraging lag natuurlijk niet enkel in de IKS haar handen. Er was afgesproken dat de uren zo goed mogelijk zouden nageleefd worden en de IKS heeft daar zichtbaar moeite voor gedaan, hoewel sommige discussies toch nog uitliepen.
De bedoeling van de eerste discussie over de “inzet in de huidige periode” of “les enjeux de la periode” was in het begin onduidelijk. Er werd een inleiding gegeven en men vroeg naar reacties. Uiteindelijk bleek dat de eerste discussie de volgende thema’s in een maatschappelijke context wilde plaatsen, een basis wilde vormen voor de volgende discussies. Zij moest een stevig kader bieden voor een beter begrip van de volgende onderwerpen. Ik betwijfel of iedereen de bedoeling van die eerste discussie heeft begrepen. Ik heb niet de indruk dat dit enkel bij mij het geval was, maar dat ook binnen de IKS zelf niet iedereen wist wat de bedoeling was, laat staan wat er ging gebeuren. Een communicatieprobleem misschien?
Over de discussiesfeer. Die was gezond, in die zin dat de discussies noch nonchalante koffiekletsen werden, noch een getier van jewelste. De discussies waren levendig: tegengestelde visies werden niet gemeden, naar opheffing van tegenstellingen werd gezocht. Er werd moeite gedaan vanuit de IKS om iedereen aan het woord te laten. Tijdens de discussie over kunst was dit opvallend. Dat is positief. Het is niet gemakkelijk om alle vragen van een zo verscheiden publiek te verlichten.
Ook was het goed dat niet iedereen steeds moest meedoen aan de discussies. Je kon gemakkelijk van je stoel komen en meehelpen aan de voorbereiding van de BBQ of een kleine pauze nemen. Het is niet zo dat dit werd gedaan om zij die meer “praktisch” zijn en minder “intellectueel” een gevoel van deelname te geven, nee, zo een denigrerende visie deel ik niet, zij waren wel degelijk belangrijk voor het welslagen van de dag. Elk individu heeft zijn capaciteiten en kwaliteiten en moet vrij zijn die te gebruiken naar vermogen. Die vrijheid werd hier gegeven.
De BBQ vond ik een succes. Heel gezellig en lekker, in een aangename omgeving.
Een grote stap vooruit t.o.v. vorig jaar!
Y

September 7, 2008
beste kameraden,

Vooreerst wil ik graag diegenen bedanken die de vergadering hebben georganiseerd en de vertalingen gedaan hebben.

Hieronder mijn opvatting over 23 augustus:

(…).  Het lokaal van de vergadering , de consultatie van vroegere kranten en de teksten in andere talen (oa van de farsi site) op de leestafel, de stukjes op het infopanel waren interessant en aantrekkelijk . De vergadering begon heel goed met het dat feit dat veel jongeren en ook anderen vandaag veranderingen in de maatschappij willen. Er werd benadrukt dat er een verandering in het bewustzijn van de arbeiders gaande is. In de uiteenzetting konden we zien hoe arbeiders in Egypte met hun solidariteitsbetoging een  hoger niveau van de bewustzijn bereikten. Het voorbeeld van de solidariteit van de arbeiders en de keuze van de kameraden om dit in de vergadering te lezen was indrukwekend. Het effect van de crisis op het bewustzijn van de arbeiders en ook op de misleidingen zoals door islam of nationalisme is niet in discussie gesteld door de aanwezigen. Want in de strijd van de arbeiders voor eigen behoefte kan noch de islam noch het nationalisme ze overtuigen. Dan ging de inleiding logisch naar de oorzaak: de crisis.
De kunst als symptoom van de maatschappij is ook benaderd. Jammer genoeg werd het vraagstuk van de organisatie minder besproken. Maar het eerste deel is goed besloten. Het leek zelfs dat dit eerste deel een samenvatting van de hele bijeenkomst was. (…).

De aanwezigheid van de vele jongeren was interessant. Ze waren zeer actief ( vooral in het discussieonderwerp over de kunst). Door dit aantrekkelijke onderwerp voor de jongeren kwamen heel veel punten ter discussie. Ik denk dat wij dit soort onderwerpen in de toekomst meer moeten plannen. Je kan met deze onderwerpen heel veel punten over de maatschappij in het algemeen naar voor brengen. (…). Jammer dat er twee discussies tegelijk waren in de namiddag. (…). Volgens mij was het een heel rijke en geslaagde discussiedag.  (…).

Met warme groeten,

N

Hoi !!!
Ik vond het gisteren 23/08 een zeer geslaagde dag, al heb ik zelf niks gezegd, ik vond het toch interessante discussies. (...). Ik vond het goed georganiseerd en een mooie opkomst.
Interessant vond ik de bijdragen over het internatioale karakter van de arbeidersklasse, dat je je niet mag laten opsplitsen in Taiwanezen en Belgiërs of Vlamen en Walen en niet in bedrijven of bedrijfstakken. Als hier een bedrijf dicht gaat en er ontslagen vallen en het bedrijf naar elders verplaatst wordt zo dat daar mensen voor een hongerloon kunnen gaan werken, worden beiden uitgebuit en dan is solidariteit het wapen.
Ik ben altijd onder de indruk van het toeverzicht dat de leden van de IKS uitstralen, ook van de analyse dat er sinds 2003 een heropleving van de strijd is.
Tevens vond ik zeer leerzaam de verschillen tussen de periode van slavernij, het feodale systeem en het kapitalisme. Tijdens de periode van slavernij werd maar 15% van de bevolking uitgebuit, die vervolgends stierven en weer aangevuld moesten worden. Niet erg efficient. Het feodalisme was veel efficienter, bijna de gehele bevolking werd uitgebuit en plante zich nog voort ook. Het feodalisme was vrij stabiel in tegenstelling tot slavernij en kapitalisme, zolang er maar genoeg grond was en genoeg boeren. Het kapitalisme is gevangen in de drang om steeds meer uit te buiten en is daardoor kwetsbaar voor crisis. 3/4 van de mensheid is buitengesloten. loont niet om uit te buiten maar daardoor krimpt ook je markt. Oorlog is de oplossing maar het proletariaat in het centrum laat zich niet mobiliseren tot een oorlog.
Partijen en vakbonden dragen niet toe aan het bewustzijn van de arbeidersklasse.
De oorlog in Georgië verschilt niet met de andere oorlogen de afgelopen 10 jaar, iedereenvindt dat hij rechten heeft in deze oorlog. Het is aan ons om duidelijk te maken dat er aan beide kanten altijd de soldaten en de burgers, dus de arbeiders sterven. Er is geen enkele reden om partij te kiezen, je moet juist geen partij kiezen behalve die van de arbeidersklasse.
Veel spekulaties mogelijk over wie er waarom begonnen is, iets uitgelokt heeft of iets deed wat daaraan vooraf ging. Oorlog wordt meer en meer de dagelijkse realiteit op deze aarde. Het is in wezen irrrelevant of Amerika vooraf op de hoogte was, toestemming gaf etc. Door het wegvallen van de twee blokken zijn er nu ex-satelliet landen die een eigen plan trekken met het risico dat kleine conflicten steeds groter worden.
Dat vond ik een beetje de interessantste bijdragen van de afgelopen discussie en ontmoetingsdag.
groet,
A.

ingezonden 24-08-2008

Kort een impressie over de zomerdag van 23 augustus

Ik vond het leuk om er voor de eerste keer geweest te zijn
-    Het was goed en heel interessant
-    De algemene inleiding was wellicht te lang. Sommige dingen werden wel 3 keer gezegd (…)
-    Discussie over kunst: beetje te abstract voor mij
-    De discussie over oorlog in Georgië was heel interessant
-    De IKS vulde elkaar heel erg aan
-    Een goed systeem van vertaling, maar het kan nog beter denk ik
-    Er waren veel verschillende meningen in de discussies, maar geen tegenovergestelde
-    misschien was het beter maar 1 discussie op één dag te houden om het mogelijk te maken het grondig te doen
-    het was een goeie barbecue en een gezellig samenzijn op het einde.

Eg., 13 september 2008