Kom naar de Zomerdag 25-08-2012: Discussie- en Ontmoetingsdag

Printer-friendly version
BijlageGrootte
PDF-pictogram 25_08_12_uitn_2.pdf858.85 KB

In tal van discussies en acties blijven velen met een pak vragen zitten die maar zelden op een open en ernstige manier worden opgeklaard. De Internationale Kommunistische Stroming wil met deze dag tegemoet komen aan deze vragen en een moment creëren waar belangrijke kwesties kunnen uitgediept worden.

Wars van doctrinaire "waarheden". Het is immers niet omdat Marx of een ander historisch of hedendaags figuur iets gezegd heeft dat dit als contant geld moet aanvaard worden. Het is niet omdat een stelling het etiket "progressief" opgeplakt krijgt dat dit iets aan de oorzaken van de ellende en crisis van het kapitalistisch systeem wijzigt. Het is niet omdat men anders consumeert of in eigen beheer produceert dat het winstbejag automatisch -vervalt.

Maar het is volgens ons even belangrijk om voorbij de loutere feiten de mechanismen te begrijpen achter de gebeurtenissen.

Stel vrij je vragen, kom argumenten uitdiepen of gewoonweg luisteren naar elkaars visies. Het is vooral ook een geschikte gelegenheid om de IKS beter te leren kennen. Blijf vooral niet alleen, geïsoleerd zitten met je vragen, stel ze!

Wil je aan deze samenkomst deelnemen (een volledige dag of slechts een gedeelte ervan), stuur ons een mail of een briefje, en wil je zelf het onderwerp inleiden, laat het ons weten.

 Voor uitgebreide informatie zie BIJLAGE in PDF.

9.00 - 10.00 Korte intro

10.00 - 12.30 Van verontwaardiging tot hoop: Lessen uit de Indignados en de Occupy bewegingen

Met inleiding door Spaanse kameraden

12.30 - 14.00 Broodjesmaaltijd

14.00 - 16.30 2e Discussie

Onderwerp naarkeuze te bepalen voor 1 augustus.

16.30 - 17.00 Pauze

17.00 - 18.00 Synthese en evaluatie van de dag

18.00 - 19.00 Samen de BBQ voorbereiden

19.00 - 23.30 Gezellig samenzijn

Aktiviteiten van de IKS: