Interessante brochure over de scholierenstrijd van 2007

Printer-friendly version

Tijdens onze tussenkomst op de Anarchistische Boekenmarkt in Gent eerder dit jaar botsten wij op een aangename verrassing: de brochure ‘Klassenstrijd begint in de schoolbanken'. Het betreft de golf van scholierenverzet die Nederland in een paar dagen tijd overspoelde in de maand november 2007. Wij citeren hier kort enkele passages uit de inleiding:

"Temidden van die alom heersende, deprimerende gelatenheid kwam de schoolplichtige jeugd ons plots verblijden met een golf van spontane stakingen en opstootjes die in de kortste keren doordrong tot in de kleinste uithoek van het land (...) De opstandige scholieren hebben even het plezier en de macht van de collectieve samenspanning geproefd. En ze hebben aan den lijve ondervonden hoe overbodig en hinderlijk daarbij al die organisaties zijn die in hun plaats hun belangen beweren te behartigen en verdedigen. Wat kunnen we deze jeugd anders toewensen dan dat dit niet vergeten wordt, dat ze er nooit aan wennen om te worden uitgebuit, dat hun voorbeeld navolging vindt, dat iedere gelegenheid te baat wordt genomen om in de aanval te gaan tegen het heersende systeem en al haar verdedigers. Want alleen door dit systeem dat ons naar de ondergang voert, grondig af te breken, creëren we de mogelijkheid om een menswaardige toekomst op te bouwen".

Verder wordt in de brochure een uitgebreide persanalyse gemaakt, waarin zowel de spontane acties van de scholieren, de valstrik van het geweld en de sabotage van LAKS, de landelijke vereniging van leerlingenraden, en anderen uit de doeken wordt gedaan. Er wordt uitdrukkelijk geanalyseerd hoe het LAKS de hele actie saboteerde door ze in gestroomlijnde ‘legale' banen te leiden en elke uitbreiding naar andere sectoren van de maatschappij te boycotten. Daarbij speelde deze organisatie een gelijkaardige rol als die van de vakbonden in het kader van de arbeidersstrijd. Wij wensen de scholieren, die hiermee botsten, van harte toe: jong geleerd oud gedaan!

Wijzelf schreven hierover destijds ook een artikel, waarin wij diezelfde aspecten van spontaneïteit benadrukten, die botste met organisaties als het LAKS:

"Wat kunnen we concluderen? Dat het vaststellen van de plaats en het moment van de actie niet kan worden overgelaten aan organisaties als het LAKS die beweren de belangen van bepaalde afzonderlijke bevolkingsgroepen te verdedigen maar die actie juist uitstellen tot het gunstigste moment voorbij is, als tentamens en examens naderen; en die actie organiseren op een plaats en in omstandigheden die massale gedachtenuitwisseling hoegenaamd onmogelijk maken en verdere uitbreiding van de beweging naar bijvoorbeeld leraren, ander schoolpersoneel, ouders, en meer in het algemeen naar werkenden en werkzoekenden die met precies dezelfde problemen kampen: toenemende bestaansonzekerheid. In de strijd worden diezelfde belangen juist duidelijk". (zie hiervoor Wereldrevolutie n°113, jan-april 2008, te vinden op onze website www.internationalism.org).

Wij raden de lezers aan om zich deze interessante kijk op die scholierenbeweging aan te schaffen (uitgegeven door de ‘Dolle Hond', www.dollehon.dds , DH33, prijs 2.10 Euros).

KS / 07.03.2009

Politieke stromingen en verwijzingen: