De wereldwijde pandemie van de werkloosheid

Printer-friendly version

"De hele arbeidersklasse, van alle landen, alle sectoren, alle bedrijven, leeft op dit ogenblik met deze obsessie: hoe te ontsnappen aan de dreiging van de werkloosheid? Welke toekomst kan de huidige maatschappij onze kinderen nog bieden?Wat kan men doen om uit deze situatie te geraken?"

Dat waren de vragen waarmee ons manifest 'Het kapitalisme heeft geen oplossing voor de werkloosheid' begon. Op dit moment, nu de kapitalistische crisis een verergering kent, niet meer vertoont sinds de jaren '30, begint zich als een treurige pandemie (besmettelijke ziekte) binnen het wereldproletariaat een werkloosheid te verbreiden van een ongekende omvang (1).

- De Verenigde Staten: in het begin van 2008 was het officiële werkloosheidspercentage 5%, terwijl het werkelijke percentage 13,1% bedroeg. In Amerika, waar 2,6 miljoen banen verloren gingen in 2008, liep het officiële percentage in december op naar 7,2%, dat wil zeggen: meer dan 11 miljoen geregistreerde werklozen.

- Japan: eind september telde men daar 2,71 miljoen werklozen, dat wil zeggen: een toename van 0,7% in een jaar tijd.

- De Eurozone: het werkloosheidspercentage zal, volgens de prognoses, met bijna 3 procent toenemen, van 7,5% in 2008 via 9,3% in 2009 naar 10,2% in 2010.

- Duitsland: het werkloosheidspercentage is in de maand december toegenomen tot 7,4% en zal in 2010 een percentage van 8,1% bereiken. De eerste economie in Europa telde in december 3,1 miljoen werklozen en zal er in een jaar tijd 200.000 tot 400.000 werklozen bijhebben.

- Groot-Brittannië: het aantal werklozen bereikte aan het einde van 2008 een aantal van 1,8 miljoen personen. Dit jaar zullen 600.000 personen hun baan verliezen; de grens van 3 miljoen werklozen zal tussen nu en 2010 worden overschreden! Het werkloosheidspercentage (volgens de definitie van de Internationale Arbeidsorganisatie) bereikt langzamerhand de 6%. Voor 2009 is een groei voorzien naar 8,5%.

- Frankrijk: Eind 2007 was het officiële aantal werklozen minder dan 2 miljoen, dus minder dan 7% van de beroepsbevolking. Maar het werkelijke aantal overtrof de 5,4 miljoen, dat wil zeggen: 19% van de actieve bevolking (L'Expansion nr. 726, januari 2008) In november 2008 telde men officieel 2.068.500 werklozen; met andere woorden: een werkloosheidspercentage van 7,3%, en in een jaar tijd oplopend tot 8,5%. Ze zal toenemen tot 9,8% in 2009 en tot 10,6% in 2010.

- Italië: Het werkloosheidspercentage was eind 2008 6,7% en zal in 2010 een percentage van 8,7% bereiken. Het aantal werklozen was eind september 1,679 miljoen

- Spanje: het werkloosheidspercentage is in het vierde trimester van 2008 sterk toegenomen, toen het zich uitkwam op 13,9%, en zal een percentage bereiken van 15,9% in 2009 en 18,7% in 2010. Spanje telt zo langzamerhand meer dan 3,2 miljoen werklozen, een getal dat in minder dan twee jaar tijd bijna verdubbeld is!

- Op wereldschaal: "De voorlopige schattingen van de Internationale Arbeidsorganisatie zijn dat de werkloosheid in de wereld met 20 miljoen kan toenemen en in 2009 meer dan 210 miljoen werklozen zal bedragen" (Juan Somavia, directeur generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie, in oktober 2008 voor de Raad van chefs van het Secretariaat van de VN in New York).

Hoe moeten we een dergelijke stijging van de werkloosheid verklaren? Zoals ons Manifest benadrukt, "In de handelsoorlog die alle kapitalistische haaien voeren en waarin ze elkaar de slinkende delen van de wereldmarkt betwisten worden de nationale bourgeoisieën gedwongen hun productie te ‘rationaliseren'. Vandaar dat ze noodgedwongen bedrijven sluiten, de arbeidsproductiviteit opvoeren, het personeelsbestand inkrimpen, het arbeidsritme opdrijven, de lonen verlagen. Dat is de realiteit die de bourgeoisie met al haar leugens probeert te verbergen: de wereldcrisis en de massale werkloosheid die daardoor veroorzaakt wordt is niet cyclisch of conjunctuurgebonden zoals de burgerlijke economen beweren. Ze zijn het klinkend bewijs van de impasse, van het historisch bankroet van de kapitalistische productiewijze."

Het kapitalisme heeft geen oplossing voor de werkloosheid!

Er is maar één oplossing: de verenigde strijd van alle arbeiders! n

DM / 02.2009

 

Voetnoten

1. Alleen als anders is vermeld, zijn alle gepresenteerde cijfers officiële cijfers (dus een zeer lage schatting, vooral wat betreft de verwachte toename van de werkloosheid in 2009 en 2010), die komen uit het economische tijdschrift Les Echos.

 

 

Theoretische vraagstukken: