28-01-2023 -Online Open Bijeenkomst:Tegenover de versnelling van de kapitalistische barbarij kan alleen de zelfstandige strijd van de arbeidersklasse een alternatief voor de mensheid vormen.

Printer-friendly version

Tegenover de versnelling van de kapitalistische barbarij kan alleen de zelfstandige strijd van de arbeidersklasse een alternatief voor de mensheid vormen.

De jaren 2020 getuigen nu al van een aanzienlijke verscherping van de chaos als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de Covid 19 pandemie en haar miljoenen slachtoffers, de klimaatrampen, de economische crisis met zijn torenhoge inflatie, ongetwijfeld een van de ergste in de geschiedenis van het kapitalisme, waardoor hele delen van de arbeidersklasse in onzekerheid en ellende verzinken. Dit, tot op het punt dat we serieus en concreter dan ooit tevoren een bedreiging van de vernietiging van de menselijke soort zien opdoemen.

De arbeidersstrijd die zich sinds deze zomer in Groot-Brittannië ontwikkelt, en ook sporadisch in andere landen, laat echter zien dat de arbeidersklasse, zij het met veel moeite, begint te reageren en weigert de aanvallen op haar arbeids- en levensomstandigheden te ondergaan. Door de strijd hiertegen zelfstandig te ontwikkelen zal de arbeidersklasse zichzelf de middelen verschaffen om haar klasse-identiteit en klasse-solidariteit te herontdekken en een alternatief kunnen creëren voor de dodelijke spiraal waarin het kapitalisme de mensheid stort.

De bijeenkomst is een gelegenheid om ons meer bewust te worden van wat er op het spel staat in de huidige periode. En ook om de rol van de arbeidersklasse en het perspectief dat zij biedt beter te plaatsen, tegenover de veelvoud van uitdagingen waarmee het kapitalisme de mensheid en in het bijzonder de arbeidersklasse confronteert.

We moeten openlijk de vraag durven stellen en beantwoorden:

- Hoe moet het nu verder? Hoe kunnen we deze opeenstapeling en samenvoeging van zoveel rampen verklaren?

- Waarom markeert het begin van de jaren 2020 een kwalitatieve verandering? Vormt dit een reële bedreiging voor de mensheid, in vergelijking met de jaren ’90 van de vorige eeuw?

- Waarom zijn de verschillende effecten van het voort-etteren van het kapitalisme met al zijn crisissen sterker en ernstiger dan in voorgaande jaren?

- Is de arbeidersklasse, ondanks het feit dat de tijd dringt, nog steeds in staat om de uitdagingen van de historische situatie aan te gaan? Vormt de strijd van de arbeiders in GB een keerpunt na de jaren van berusting?Onze inzet voor de Op 28 janu

toekomst is belangrijk. In die zin, roept de IKS  op om over deze kwesties te komen debatteren op de openbare vergadering van de IKS:

Op 28 januari 2023 te 12u00  Voertaal : Engels

Essential reading for the discussion: https://en.internationalism.org/content/17287/acceleration-capitalist-de...

Write to the ICC at [email protected] and we will send you the link.

Structuur van de site: 

Rubric: 

Online Open Bijeenkomst