Antwerpen: 100 jaar geleden: De revolutie in Duitsland

Printer-friendly version
Details over de ontmoeting

Adres: 

Zaal café Multatuli, Lange Vlierstraat 5, 2000 Antwerpen

Datum: 

zaterdag, 8 december, 2018 - 14:00

Meeting type: 

Openbare bijeenkomsten

Onderwerp: 

100 Jaar geleden: De revolutie in Duitsland

Introductie: 

100 jaar geleden na de heroïsche machtsovername door het Russische proletariaat in oktober 1917 verschoof het centrum van de wereldrevolutie naar Duitsland en bereikte de proletarische revolutie een hoogtepunt met de revolutionaire opstand van 1918 en 1919 en werd aldus radicaal een einde gemaakt aan de wereldoorlog.. In Duitsland werd de beslissende strijd gevoerd en uiteindelijk verloren.
De wereldburgerij heeft deze gebeurtenissen altijd al in de historische vergetelheid willen laten verdwijnen. En voor zover zij dan toch niet kan ontkennen dat er strijd heeft plaatsgevonden, herleidt zij deze tot een loutere rebellie voor ‘vrede’ en ‘democratie’.
Met onze bijeenkomst willen we aantonen dat de revolutionaire beweging in Duitsland de bourgeoisie deed wankelen, in een van de meest belangrijke en centrale landen van het Europese kapitalisme. Enkel door het verraad van de sociaal democratie die de rest van de burgerij ter hulp sprong werd de revolutie tenslotte verpletterd. Maar ondanks deze nederlaag is de revolutie in Duitsland, net als die in Rusland, een hoogtepunt van de internationale arbeidersstrijd. Een onuitputtelijke bron aan ervaring en praktische lessen voor de toekomst. Zij herinnert ons eraan dat het niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk is om de heerschappij van het wereldkapitalisme omver te werpen.