Brief van de IKS aan het IBRP, 30 oktober 2004

Printer-friendly version

Parijs, 30 oktober 2004

Kameraden,

Op 22 en 26 oktober hebben we aan de email-adressen van al jullie afdelingen twee brieven verzonden waarin we vroegen op jullie website een rechtzetting door de IKS te plaatsen met betrekking tot de Verklaring van de ‘Circulo de Comunistas Internacionalistas’ (Kring van Internationalistische Kommunisten, Argentinië) tegen de misselijkmakende methoden van de Internationale Kommunistische Stroming, die gedateerd was 12 oktober en die op jullie site te vinden is. Tot op heden hebben jullie ons verzoek niet ingewilligd en onze twee brieven zelfs geen antwoord waardig geacht. Daar staat tegenover dat deze leugenachtige verklaring op het moment van ons eerste schrijven enkel in het Frans en Engels op jullie site stond, maar nu ook in het Spaans.

Gezien jullie stilzwijgen en houding die er op lijken te wijzen dat jullie weigeren onze rechtzetting op jullie web-site te publiceren, zien we ons genoodzaakt onze eerdere brieven openbaar te maken en te plaatsen op onze eigen website.

We willen er nogmaals jullie aandacht op vestigen dat jullie stilzwijgen neerkomt op het verlenen van steun aan de schandelijke laster die door de zogenaamde ‘kring’ over onze organisatie wordt uitgestort.

Kommunistische groeten,

Internationale Kommunistische Stroming

Aktiviteiten van de IKS: 

Politieke stromingen en verwijzingen: