Franse Kommunistische Linkerzijde

De Franse Kommunistische Linkerzijde (Gauche Communiste de France) werd aan het einde van de Tweede WEreldoorlog opgericht door elementen van de Italiaanse Linkerzijde, tezamen met militanten die zich in Frankrijk bij hen aansloten. De GCF weigerde toe te treden tot de stichting van de Internationalistische Kommunistische Partij in Italië omdat de historische periode (een van diepe nederlaag van de arbeidersklasse) betekende dat de oprichting van de partij onmogelijk was en dat de criteria voor de oprichting van de partij in Italië diepgaand opportunistisch waren. De GCF further zette het theoretische werk voort dat al door de Italiaanse Fractie was begonnen. It is aan de GCF dat de IKS haar belangrijkste politieke erfenis en haar historische continuïteit ontleend

Kritiek van de theorie van de ‘zwakste schakel’ : Het proletariaat van West-Europa in het hart van de klassenstrijd

“Vraag 19: Kan deze revolutie plaatsvinden in één land? Antwoord: Neen. De grootindustrie heeft, alleen al doordat ze de wereldmarkt heeft geschapen, alle volkeren van de aarde, en met name de meest geciviliseerde, zodanig met elkaar verbonden, dat elk volk apart afhankelijk is van wat bij andere volkeren gebeurt.

Over de aard en de functie van de politieke partij van het proletariaat (Internationalisme nr. 38 – oktober 1948)

Het document dat wij hier publiceren is voor het eerst verschenen in 1948, op de bladzijdes van Internationalisme, de publicatie van de kleine groep Gauche Communiste de France, waar de IKS zich, sinds haar oprichting in 1975, op beroept. Het belangrijkste doel van deze tekst is de historische voorwaarden te onderzoeken die de vorming en de werkzaamheden van de revolutionaire organisaties bepalen.

De Communistische linkerzijde en de continuïteit van het marxisme

Hieronder publiceren wij een artikel gepubliceerd in het Russisch in 1998 in Proletarische Tribune. Sinds 1996 werd de IKS uitgenodigd deel te nemen aan een reeks conferenties, oorspronkelijk georganiseerd rond "de erfenis van Leon Trotski" (zie International Review nr.92). Ter gelegenheid van een van deze hebben we met deze tekst een bijdrage gedaan, door onder meer de Russische oppositie tegen de stalinistische ontaarding beter bekend te maken.

Abonneren op RSS - Franse Kommunistische Linkerzijde