Anti-globalisering

Een gefragmenteerde beweging die haar (staats-gesubsidieerde) bestaan ontleend aan de inspanningen van de heersende klasse te voorkomen dat de arbeidersklasse zich er rekenschap van aflegt dat er maar een 'andere wereld' mogelijk is: die van het kommunisme.

Over Stéphane Hessel's 'Neem het niet!' en 'Engageer je!': Verontwaardigd zijn: Ja!, maar tegen de kapitalistische uitbuiting!

‘Indignez-vous’ en ‘Engagez-vous’ van de schrijver, dichter en Franse diplomaat Stéphane Hessel, zijn werkelijke bestsellers. Ze vormen nu al een referentiepunt voor allen, die nadenken over de onrechtvaardigheid in deze wereld. De beweging van ongenoegen, die pas door Spanje is gegaan, (en in mindere mate door andere staten van Europa) heeft, als uitdrukkelijke verwijzing naar zijn eerste boek (1), dezelfde naam aangenomen: 'De Verontwaardigden'. Maar van welke maatschappij droomt Hessel?

 

Tegen het bedrog van het Europees Sociaal Forum: Er is maar één andere wereld mogelijk: het kommunisme

Van 12 tot 15 november 2003 vond in Parijs het Europees Sociaal Forum (ESF) plaats, een soort Europese editie van het Sociaal Wereldforum dat sinds enkele jaren in Porto Alegre in Brazilië wordt gehouden (het ESF vond in 2002 plaats in Florence in Italië, in 2004 in Londen). De gebeurtenis bereikte een aanzienlijke omvang: volgens de organisatoren waren er zon 40.000 deelnemers uit alle hoeken van Europa, van Portugal tot de landen van Centraal-Europa.

Het anders-globalisme: Een valstrik voor de arbeidersklasse

Het succes van Europees Sociaal Forum (ESF) dat afgelopen november 2003 in Parijs plaatsvond getuigt afdoend van de gestage toename in de laatste tien jaar van de invloed die de anders-globalistische beweging uitoefent. Na enig gestamel voor een relatief beperkt gehoor (een beperking die eerder beroepsgebonden dan geografisch was omdat het onder academici en ‘denkers’ al snel wereldwijd gehoor vond) heeft de beweging al snel de karaktertrekken aangenomen van een traditionele ideologische beweging: allereerst won het aan populariteit door het radicalisme van de manifestaties van Seattle eind 1999 ter gelegenheid van de top van de Wereld Handelsorganisatie (WHO)...
Abonneren op RSS - Anti-globalisering