Stellingname van de IKS over de publicatie van de tekst: “Onze ontslagname uit de Internationale Kommunistische Stroming”

Printer-friendly version

Een tekst van de voormalige leden van de afdeling in Turkije van de IKS met als titel: “Onze ontslagname uit de Internationale Kommunistische Stroming”, is sinds kort gepubliceerd op hun nieuwe website https://palebluejadal.tumblr.com/

De IKS betreurt dat deze kameraden de IKS vroegtijdig hebben verlaten en niet zijn ingegaan op ons herhaald verzoek hun kritieken op een geduldige manier binnen de organisatie naar voren te brengen, overeenkomstig de historische traditie van de Kommunistische Linkerzijde. We betreuren bovendien dat deze kameraden onze uitnodiging afgewezen hebben voor het komende Internationale Congres van de IKS – het hoogste orgaan van onze organisatie –, om daar de andere kameraden hun kritiek te presenteren en hen ervan te overtuigen.

We moeten duidelijk stellen dat, naast het ontbreken van voldoende verantwoordelijkheid voor het politieke debat binnen de organisatie en een ontslagname zonder voldoende helderheid vooraf, de tekst die nu gepubliceerd is een heleboel weergaven bevat van gebeurtenissen, die vaak tegengesteld zijn aan de indrukken van de andere leden van de IKS.

Binnen enkele weken zal de IKS in detail op deze tekst antwoorden.

We roepen de voormalige leden van de afdeling in Turkije op opnieuw een ernstig debat met ons aan te gaan.