Een oproep tot solidariteit uit Griekenland Open brief aan onze Duitse mannelijke en vrouwelijke collega’s

Printer-friendly version

„Mutato nomine de te fabula narratur“ (lat: “Onder een andere naam word de geschiedenis over je verteld“)

Het mag bijzonder klinken, maar misschien begrijpen jullie het. In het geval dat niet zo is, denk er maar eens over na. Wat hier in Griekenland gebeurt, gaat ook jullie aan. Wat wij hier doormaken, zal jullie ook gebeuren. Wij zijn werkende vrouwen en mannen. Wij werkten hard in flexibele werkuren en we worden slecht betaald. (Als we tenminste nog werk hebben). We worden bedreigd met loonsverlagingen en ontslagen. Iedere dag wordt jullie verteld dat wij voor de economische crisis verantwoordelijk zijn. En iedere dag wordt ons verteld dat de toenemende verslechtering van onze levensomstandigheden jullie schuld is. Maar de feiten geven een ander beeld.

Hier in Griekenland:

- dalen de lonen

- ligt de koopkracht ver onder het inflatieniveau

- neemt de werkloosheid toe

- groeit de armoede en meer dan een miljoen mensen zijn werkloos

- worden er steeds meer mensen werkloos en berusten momenteel velen in hun lot

- zijn reeds in 10% van de gezinnen beide ouders werkloos

- ligt de jeugdwerkloosheid ongeveer boven de 45%

- wordt het belastingtarief op kapitaal en de hogere inkomens tegelijkertijd teruggebracht

En in Duitsland:

- zijn de loonsdalingen van de werkenden van de laatste tien jaar de andere kant het Duitse ‘wirtschaftswunder’. Ze betaalden en betalen nog steeds voor de ‘toegenomen concurrentievermogen’ van de Duitse economie.

- dalen de werkelijk lonen van de werkers en werkster ieder jaar meer en worden ze steeds lager, terwijl de winsten van de bedrijven voortdurend toenemen.

- ligt de koopkracht nu duidelijk onder het inflatieniveau. Zeven miljoen (ongeveer 20% van de werkenden) werken op basis van tijdelijke contracten in tijdelijke werkomstandigheden en minibanen. Ze verdienen minder dan 400 euro en zijn niet verzekerd.

- zijn de werkelijke lonen in de laatste jaren gedaald, terwijl de banken hun winsten met 39% hebben opgevoerd.

De belangrijkste reden voor de schulden aan het buitenland is veeleer een tekort op de handelsbalans op de betalingsbalans. Dat drijft landen in de richting van de financiële speculatie. En nog een laatste punt: de leningen komen niet uit de Duitse staatskas, maar uit de financiële sector, die door deze kredieten hun winsten verveelvoudigen. De publieke financiën (de zogenaamde ‘belastingbetaler’) moeten voor de risico’s van deze financiële handel borg staan. Het ligt voor de hand: de heersende klassen van onze beide landen proberen ons te verdelen. Ze proberen ons tegen elkaar uit te spelen. Als we elkaar in de haren vliegen, kunnen we ons niet weren tegen onze onderdrukking. Het idee van de ‘natie’ is daarbij het belangrijkste wapen. Ze verbergt het klassekarakter van de het kapitalistische systeem en doet voorkomen alsof de bestaande toestand een uitdrukking is van het gemeenschappelijke belang van het ‘volk’.


Wij mogen ons niet laten verdelen!

Wij zijn broeders en zusters van eenzelfde klasse!

Wij gaan niet betalen voor de door hen veroorzaakte crisis!

We verzetten ons zo goed en kwaad als het kan, maar we hebben jullie solidariteit nodig!

Laat ons tesamen als klasse strijden voor onze bevrijding en de onderdrukking en discriminatie voor altijd overwinnen!

Proletarische Internationalisten uit Griekenland

www.leftcom.org

1. Het citaat komt uit de Inleiding van Kapitaal Deel I. Marx schreef hier “In dit werk heb ik mij tot taak gesteld de kapitalistische productiewijze en de daarbij behorende productieverhoudingen en maatschappelijke verhoudingen te onderzoeken. Haar klassieke verblijfplaats is tot op heden Engeland. Dit is de reden waarom Engeland het belangrijkste voorbeeld vormt bij mijn theoretische uiteenzettingen. Mocht de Duitse lezer echter schijnheilig zijn schouders ophalen over de toestanden, waaronder de Engelse industrie- en landarbeiders leven, of mocht hij zich daarbij optimistisch in slaap sussen met de redenering dat in Duitsland de zaken er bij lange na niet zo ernstig voorstaan, dan moet ik hem toeroepen: De te fabula narratur!" (Het verhaal is op uzelf van toepassing!)

Deze oproep tot solidariteit is overgenomen uit Weltrevlolution; de publiatie in Duitsland van de IKS.

Geografisch: