Open Bijeenkomst te Brussel-25 Mei 2024: Oorlog in Ukraïne, Gaza, Israël-Iran conflict: Het kapitalisme zet een nieuwe stap in de barbarij!

Printer-friendly version
Details over de ontmoeting

Adres: 

De IKS nodigt je uit op haar Openbare bijeenkomst te Brussel op :

Zaterdag 25 Mezi 14u - 18u

Pianofabriek , Fortstraat 35, 1060 Brussel

Oorlogen in Ukraïne, Gaza, Israël-Iran conflict :

Het kapitalisme zet een nieuwe stap in de barbarij!

Hoe, en wie kan dit stoppen?

 

Deze bijeenkomst zal de historische achtergrond van de oorlog in het Midden-Oosten bespreken en het belang van de verschillende
betrokken imperialistische machten analyseren. Maar bovenal zullen we proberen te beargumenteren dat het enige mogelijke antwoord
de onwrikbare verdediging van het internationalisme is tegen alle valse antwoorden van degenen die een of andere vorm van
nationalisme verdedigen.

Datum: 

zaterdag, 25 mei, 2024 - 14:00

Meeting type: 

Openbare bijeenkomsten

Onderwerp: 

Oorlogen in Ukraïne, Gaza, Israël-Iran conflict : Het kapitalisme zet een nieuwe stap in de barbarij! Hoe, en wie kan dit stoppen?

Introductie: 

De verwoestende wereldoorlogen van de 20e eeuw toonden aan dat het kapitalisme als sociaal systeem totaal achterhaald was. Ze werden gevolgd door een “Koude Oorlog” tussen twee imperialistische blokken waarin proxy-conflicten evenveel mensen doodden als de wereldoorlogen. Het oude bloksysteem viel uiteen in de jaren 1990, maar de imperialistische oorlogen verdwenen niet - ze werden alleen maar chaotischer en onvoorspelbaarder. Van de vele oorlogen die vandaag de dag de planeet teisteren, zijn de slachtingen in Oekraïne en het Midden-Oosten de duidelijkste bewijzen - naast een ecologische crisis die het systeem maar niet kan oplossen - dat de neergang van het kapitalisme een terminale fase heeft bereikt waarin de bedreiging van het voortbestaan van de mensheid steeds duidelijker wordt.
Deze bijeenkomst zal de historische achtergrond van de oorlog in het Midden-Oosten bespreken en het belang van de verschillende betrokken imperialistische machten analyseren. Maar bovenal zullen we proberen te beargumenteren dat het enige mogelijke antwoord de onwrikbare verdediging van het internationalisme is tegen alle valse antwoorden van degenen die een of andere vorm van nationalisme verdedigen,en tegen alle kapitalistische staten en regeringen, van Israël tot Iran en Hamas, van Rusland tot Oekraïne, van de VS tot China. Al hun oorlogen zijn genocidale imperialistische oorlogen, en de enige macht op aarde die een einde kan maken aan de nachtmerrie van het ontbindende kapitalisme is de internationale arbeidersklasse. De arbeidersklasse zal de vrede moeten winnen door het kapitalisme op wereldschaal omver te werpen, wat vandaag de dag betekent dat er strijd moet worden geleverd op een klasseterrein, tegen de gevolgen van de economische crisis, tegen de door de staten opgezette aanvallen, tegen de offers opgelegd door de ontwikkeling van de oorlogseconomie.
Kom hierover met ons debateren en aldus bijdragen tot de versterking van die strijd van morgen, van klasse tegen klasse.