12-03-2022 -Fysieke en Online: Discussiebijeenkomst te Antwerpen (België)

Printer-friendly version
Details over de ontmoeting

Adres: 

De afdelingen van de IKS in Nederland en België organiseren een discussiebijeenkomst waar je of fysiek of Online kan aan deel nemen op zaterdag 12 maart om 14 uur te Antwerpen (België). De plaats van samenkomst zal u zo vlug mogelijk na registratie worden meegedeeld.

Wil je fysiek of Online meedoen met de discussiebijeenkomst, geef je dan zo vlug mogelijk op via het volgende emailadres: [email protected]

Je ontvangt de link die toegang verleent voor de Online bijeenkomst de dag zelf per mail in je opgegeven mailbox. (Controleer voor alle zekerheid ook de spam in je mailbox want het kan al eens gebeuren dat de uitnodiging in je spam terechtkomt.)

 

Datum: 

zaterdag, 12 maart, 2022 - 14:00

Meeting type: 

Discussiebijeenkomsten

Onderwerp: 

Imperialistisch conflict in Oekraïne: kapitalisme is oorlog! Oorlog tegen het kapitalisme!

Introductie: 

Met het oog op de ernstige ontwikkelingen in de imperialistische oorlog in Oekraïne verdeelt de IKS een internationaal pamflet, waarin de barbaarsheid van het conflict en de hypocriete leugens van de heersende klasse in beide kampen aan de kaak worden gesteld, en erop wordt aangedrongen dat de ontwikkeling van de klassenstrijd in alle landen de enige uitweg is uit de nachtmerrie van dit rottende systeem. We moedigen iedereen die sympathiseert met onze standpunten aan om dit te verspreiden, digitaal of op papier.

We wijzigen ook het thema van onze discussie bijeenkomsten van 12 maart. De bijeenkomst zal nu focussen op de betekenis van dit conflict en de verantwoordelijkheden van internationalistische minderheden. Als u aan de bijeenkomst wilt deelnemen en nog niet om deelname hebt gevraagd, schrijf je dan zo spoedig mogelijk in [email protected]. Wij sturen u de inloggegevens op de dag van de bijeenkomst

Voor de IKS is het een absolute prioriteit om de situatie van de oorlog in Oekraïne te bespreken: Imperialistisch conflict in Oekraïne: kapitalisme is oorlog! Oorlog tegen het kapitalisme!

Europa is in oorlog. Dit is niet de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog van 1939-45. In het begin van de jaren negentig werd het voormalige Joegoslavië geteisterd door oorlog, waarbij 140.000 doden vielen door massamoorden op burgers, in naam van de "etnische zuivering" zoals in Srebrenica in juli 1995, waar 8.000 mannen en tieners in koelen bloede werden vermoord. De oorlog die zojuist is uitgebroken met het offensief van het Russische leger tegen Oekraïne is, voor het ogenblik, niet zo dodelijk. Maar niemand weet nog hoeveel slachtoffers het uiteindelijk zal eisen. Het is al veel groter in omvang dan het voormalige Joegoslavië. Vandaag zijn het geen milities of kleine staten die elkaar bevechten. De huidige oorlog gaat tussen de twee grootste staten van Europa, met een bevolking van respectievelijk 150 miljoen en 45 miljoen, en met enorme legers: 700.000 manschappen in Rusland en meer dan 250.000 in Oekraïne.

Wat is de betekenis van deze oorlog?

Wie is er verantwoordelijk voor?

Welke gevolgen kan het hebben voor de arbeidersklasse op internationaal niveau?

Hoe kan de chaos in de oorlog gestopt worden?

Wij nodigen u uit om deze vragen te komen bespreken tijdens deze discussiebijeenkomst.

Kameraadschappelijke groeten,

Internationalisme en Wereldrevolutie

De IKS roept zijn lezers en contacten ook op om schriftelijke bijdragen te sturen, of het nu gaat om verslagen van vergaderingen die u hebt bijgewoond, wat er op uw werkplek, in uw sector of in uw eigen omgeving gebeurt, of om theoretische bijdragen en vragen die u bezighoudt. Omdat we niet alles kunnen publiceren of onmiddellijk ter discussie kunnen aanvoeren, proberen we in onze pers en op onze discussie bijeenkomsten met name op de meest in het oog springende en bepalende vraagstukken of kwesties te reageren."