OB Brussel: De stakingen tegen de pensioenhervorming in Frankrijk

Printer-friendly version
Details over de ontmoeting

Adres: 

DE MARKTEN, Oude Graanmarkt 5   -   1000 Brussel

Datum: 

zaterdag, 7 maart, 2020 - 14:00

Meeting type: 

Openbare bijeenkomsten

Onderwerp: 

De beweging tegen de pensioenhervorming in Frankrijk vormt een eerste stap om het pad naar massale strijd weer op te gaan

Introductie: 

Sinds begin december zijn honderdduizenden demonstranten uit alle sectoren en generaties de straat op getrokken tegen het pensioen "hervormingsplan". In de optochten erkennen we onmiskenbaar hun woede en strijdlust. Het is sinds de strijd van 2003 en 2010 tegen de vorige "pensioenhervormingen" geleden dat we in Frankrijk nog zo'n groot enthousiasme gezien hadden om zich allemaal samen te mobiliseren tegen deze aanval die de hele klasse van de uitgebuitenen treft: werknemers in openbare diensten en privaatbedrijven, actieve en gepensioneerde werknemers, werklozen, tijdelijke en precaire contracten en studenten.

Solidariteit in de strijd blijkt uit de bereidheid om niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere sectoren en toekomstige generaties te strijden. Deze beweging kent echter ook belangrijke begrenzingen en moeilijkheden, vooral wat de zelforganisatie van de strijd door de proletariërs zelf betreft. Er zijn weinig of geen echte algemene vergaderingen waar ze samen kunnen overleggen en besluiten nemen over hoe hun strijd te voeren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld mei '68.

Welke lessen kunnen uit de huidige beweging worden getrokken? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Hoe kun je je het beste voorbereiden op toekomstige gevechten? Welke rol spelen de vakbonden en "linkse" partijen werkelijk? Het zijn al deze vragen, en nog vele andere, die we voorstellen om te bespreken in onze openbare bijeenkomsten over het onderwerp.

Wij nodigen u uit op onze openbare bijeenkomst te Brussel op zaterdag 7 maart van 14 tot 18 uur.