Russische revolutie 1917

Russische revolutie 1917

Openbare Bijeenkomst 2/12: Oktoberrevolutie '17, belangrijkste ervaring van wereldproletariaat

 

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Aktiviteiten van de IKS: 

People: 

Theoretische vraagstukken: 

Thema's verdiepen: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Ontwikkeling van proletarisch bewustzijn en organisatie: 

Manifest over de Oktoberrevolutie, Rusland 1917: Werelrevolutie is de enige toekomst voor de mensheid

Rubric: 

100 jaar na Oktober 1917

In oktober 1917, na drie jaar van onuitsprekelijke bloedbaden op de slagvelden, dook er een baken op in de mist van de oorlog: de Russische arbeiders, die de tsaar afgezet hadden in Februari, zetten toen de burgerlijke Voorlopige Regering af, die de tsaar vervangen had, maar er op aangedrongen had om de oorlog verder te zetten ‘tot de overwinning’. De sovjets (arbeiders-, soldaten- en boerenraden), met de bolsjewieken op kop, kondigden een onmiddellijk einde van de oorlog af en riepen de arbeiders in de wereld op om hun revolutionaire voorbeeld te volgen.

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Historische gebeurtenissen: 

People: 

Thema's verdiepen: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Aprilstellingen van 1917: Wegwijzer voor de proletarische revolutie

Niets maakt een uitbuitende klasse meer woedend dan een opstand van de uitgebuiten. De opstanden van de slaven in het Romeinse Keizerrijk en van de boeren onder het feodalisme werden altijd met de meest walgelijke wreedheid onderdrukt. De opstand van de arbeidersklasse tegen het kapitalisme is echter een nog grotere belediging voor de heersende klasse van dit systeem, daar ze duidelijk en rationeel het spandoek hoog houdt van de nieuwe, kommunistische maatschappij, de maatschappij die werkelijk beantwoordt aan de historische noodzaak en mogelijkheid.

Historische gebeurtenissen: 

People: 

Thema's verdiepen: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Rusland 1917 en het revolutionaire geheugen van de arbeidersklasse

Rubric: 

100 jaar na Oktober 1917

Voor al diegenen die nog van mening zijn dat de laatste en beste hoop van de mensheid de revolutionaire omverwerping van wereldkapitalisme is, is het onmogelijk om het begin van het jaar 2017 te begroeten zonder eraan te herinneren dat het de 100ste verjaardag van de Oktoberrevolutie is. En wij weten ook dat al diegenen die erop aandringen dat er geen alternatief is voor het huidige maatschappelijke systeem, dit op hun eigen manier zullen herdenken.

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Historische gebeurtenissen: 

Thema's verdiepen: 

Structuur van de site: 

Lezersbrief: 90 jaar na de verplettering van Kronstadt: Een tragedie die onderwerp van discussie blijft binnen het revolutionair

De laatste weken waren er bijzonder levendige en intensieve discussies op het IKS-wesiteforum over een tragische gebeurtenis: de bloedige onderdrukking van de opstandelingen van Kronstadt.

90 jaar geleden, in 1921, kwamen arbeiders in opstand tegen de Bolsjewistische Partij en eisten onder meer de teruggave van de reële macht aan de sovjets, zonder de bolsjewistische partij. De Kommunistische Partij nam toen de vreselijke beslissing hen te onderdrukken.

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Historische gebeurtenissen: 

Theoretische vraagstukken: 

Thema's verdiepen: 

Structuur van de site: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Hoe Stalin de militanten van de Oktoberevolutie 1917 heeft uitgemoord

Ter gelegenheid van de verjaardag van de Russische Revolutie van Oktober 1917, hebben de pennenlikkers van de heersende klasse ons regelmatig hetzelfde refreintje voorgezongen: de dictator Stalin zou de erfgenaam zijn van Lenin; zijn misdaden zouden het gevolg zijn van de politiek van de Bolsjewieken vanaf 1917. Moraal: de kommunistische revolutie kan enkel leiden tot de terreur van het stalinisme.

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Thema's verdiepen: 

Structuur van de site: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Ontwikkeling van proletarisch bewustzijn en organisatie: 

Rusland 1917: Isolement van het proletariaat in Rusland betekent de doodsteek van de Oktoberrevolutie

De geweldige schat aan ervaringen, opgedaan tussen februari en oktober 1917 door het proletariaat in Rusland, heeft aan de proletariërs van de hele wereld getoond dat het mogelijk is de macht van de bourgeoisie omver te werpen. De opstand van Oktober betekende de zege van de bewuste arbeidersmassa’s georganiseerd in arbeidersraden en met in hun schoot hun politieke voorhoede, de bolsjewistische partij (zie Internationalisme, nr. 333).

Thema's verdiepen: 

Structuur van de site: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Juli 1917 in Rusland: De doorslaggevende rol van de partij van de bolsjewiki

De gebeurtenissen van Juli 1917 in Petrograd, die be­kend staan als de 'Julidagen', vertegenwoordigen één van de meest markante episoden uit de Russische Revolutie. Temidden van de gisting onder de arbeiders begin juli 1917, bleek de partij van de bolsjewieken inderdaad in staat te voorkomen dat het aan gang zijnd revolutionair proces uitliep op een tragische nederlaag als gevolg van een voorbarige krachtmeting geprovoceerd door de burgerlijke krachten.

Thema's verdiepen: 

Structuur van de site: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Februari 1917 in Rusland: De proletarische revolutie in opmars

Na 90 jaar blijft de ontketening van de Russische Revolutie in 1917 de meest reusach­tige, meest bewuste massabeweging van de uitgebuiten. Ze was rijker aan ervaringen, aan initiatieven en aan creativiteit dan welke andere gebeurtenis uit de geschiedenis ook.

Thema's verdiepen: 

Structuur van de site: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Abonneren op RSS - Russische revolutie 1917