Eerste Internationale

Eerste Internationale

Ook bekend als de Internationale Werklieden Vereniging; dit was de eerste organisatie die arbeiders internationaal bijeenbracht, ongeacht hun politieke opvattingen. Marx en Engels speelden een leidende rol in de ontwikkeling van de Internationale tot aan de ontmanteling ervan kort na de Commune van Parijs van 1871.

Het kommunisme is geen mooi ideaal, maar ...

 

  • Brochure die een reeks samenvattingen  bevat eerder verschenen in de Internationale Revue (Frans, Engels, Spaans).

 

  • De volledige artkels verschenen in boekvorm in het Engels. 

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Ontwikkeling van proletarisch bewustzijn en organisatie: 

Structuur van de site: 

Het Congres van Den Haag in 1872: Het eerste gevecht van het marxisme tegen het parasitisme

Honderd dertig jaar geleden, in september 1872, werd in Den Haag het Vijfde Congres gehouden van de IWV, de Internationale Werklieden Vereniging (Eerste Internationale). Het gaat zeker om één van de meest belasterde episodes uit de geschiedenis van de arbeidersklasse. Bekend door de beslissing om Bakoenin, James Guillaume en de Jurafederatie de IWV uit te sluiten is dit congres voor sommigen zonder betekenis omdat het zich uitsluitend bezig zou hebben gehouden met ‘interne strubbelingen’. Voor anderen (zoals de anarchisten, maar ook burgerlijke geschiedschrijvers) ging het om een “oorlog tussen leiders” waarbij Marx zich van administratieve maatregelen bediend zou hebben om meningsverschillen te regelen over theoretische vraagstukken (zoals dat van de staat). Niets is minder waar.

Ontwikkeling van proletarisch bewustzijn en organisatie: 

Abonneren op RSS - Eerste Internationale