Tegenover de regionalistische en nationalistische verdelingen: Eenheid en solidariteit van de arbeiders!

Printvriendelijke versieSend by email


Tegenover de stijgende behoefte aan eenheid
en solidariteit onder de arbeiders en geconfronteerd met de algehele
catastrofale crisis van haar systeem, zoekt de bourgeoisie met alle middelen om
het vergif van de verdeeldheid en de confrontatie te zaaien, om ons mee te
voeren naar het terrein van de rivaliteit en concurrentie, dat onverbrekelijk
verbonden is met het kapitalisme zelf. Met alle middelen tracht de heersende
klasse de geest van de proletariërs te verrotten met de volgende idee: “Jullie
belangen zijn die van deze of gene fractie van de bourgeoisie.”
Natuurlijk
verdoezelt de bourgeoisie dit door te spreken over de ‘hogere belangen’ van het
bedrijf of van de natie in het algemeen, alsof het bedrijf of de natie niet
zouden bestaan om juist enkel het belang van de klasse van onze uitbuiters te
dienen.


 


Het vergif van de verdeling heeft vele
gedaanten. Zo ervaren we al jaren de toename in kracht van de regionale
aanspraken. Terwijl de onafhankelijke Basken en Catalanen lokale verkiezingen
winnen in Spanje, werd er in Barcelona een massale manifestatie georganiseerd
om ‘een onafhankelijk Catalonië’ te eisen (zie onderstaand artikel). Zo ook in
België waar, na de politieke crisis van 2010-2011, de Nieuwe Vlaamse Alliantie
bij de gemeentelijke verkiezingen, op basis van een Vlaamse onafhankelijkheid,
een overwinning behaalde, met als hoogtepunt die van Bart De Wever, die met
gemak tal van steden, waaronder Antwerpen, veroverde (zie bijgaand artikel). In
Groot-Brittannië zal Schotland, rijk aan minerale grondstoffen, in 2014 een
referendum organiseren over haar onafhankelijkheid! In mindere mate eist de
machtige Liga Norte in Italië al jarenlang de autonomie van het dal van de Po.
Overal gaan deze neigingen tot onafhankelijkheid gepaard met ontmoedigende
uitspraken, waarbij de arbeiders van de andere regio’s worden voorgesteld als
een soort vampiers die het fiscale en economisch bloed uitzuigen van de lokale
arbeiders.


De burgerlijke propaganda gaat dan ook door
met het zoeken naar een zondebok om het failliet van haar kapitalistische
systeem te verhullen. Zij kanaliseert de woede van de arbeiders en de bevolking
door naar ‘schuldigen’ te wijzen die gebruikt worden om te ‘verdelen en zo
beter te kunnen heersen’. Dit reactionaire nationalisme uit zich steeds
openlijker ‘ongeremd’ in de media. Enerzijds beschuldigt de Duitse bourgeoisie
de ‘Griekse en Cypriotische’ bevolking en arbeiders er bijvoorbeeld van echte
‘bedriegers’ te zijn, ‘luiaards’ die ‘hun belastingen niet betalen’ met als
echo de voorstellen van de zogenaamde ‘Troika’ (Commissie, BCE, FMI);
beschuldigt zij de ‘Spaanse of Portugese’ bevolking er eveneens van dat zij ‘op
de zak’ van de Noord-Europese landen leeft. Anderzijds doen de bourgeoisie en
de media van deze gewraakte landen zich voor als ‘slachtoffers van Duitsland’
en van de ‘Merkel-politiek’, door te beweren dat de stijgende ellende hen door
het ‘egoïsme’ van de ‘welvarende’ buurlanden wordt opgelegd!


Als reactie op
deze walgelijke propaganda, deze gecultiveerde vooroordelen, deze onderlinge
conflicten, moeten we de noodzaak herbevestigen van de internationale eenheid
van onze strijd.
Onze echte kracht is inderdaad de eenheid van onze strijd, de eendracht
over de verschillen tussen de rassen, over de grenzen van de sectoren en
naties heen. Wij moeten onze solidariteit stellen tegen een verdeelde
wereld, gevangen in de private belangen van het kapitaal, tegenover zij
die deel uitmaken van de arrogante klasse van uitbuiters, tegenover de door de
‘Verontwaardigden’ aangeklaagde befaamde ‘1%’. Wij, die werken in steeds meer
onhumane omstandigheden, moeten ons bewust worden dat we allen de werkelijke
slachtoffers zijn van een barbaars systeem in verval. Tegenover het ‘ieder voor
zich’, moeten we ons verzamelen, samen na denken en samen discussiëren over de
middelen om onze waardigheid en onze levensomstandigheden te verdedigen.


Internationalisme /10.04.2013


Historische gebeurtenissen: 

Recent en lopend: