Bijeenkomsten

Printer-friendly version

De IKS organiseert in meerdere steden regelmatig openbare / publieke bijeenkomsten en discussiebijeenkomsten / permanenties.

In een periode waarin de revolutionaire krachten versnipperd zijn, waarin binnen het proletariaat gebrek aan discussie en politieke overdenking bestaat, wordt met deze bijeenkomsten tegemoet gekomen aan de behoefte om een overzicht te krijgen van de vragen die binnen de arbeidersklasse leven.

Ze zijn bedoeld voor uitwisseling van gezichtspunten, van oriëntatie en uitwerking van politieke en theoretische overdenking, en ook een plaats om zich de geschiedenis van onze klasse weer eigen te maken.

Terwijl de discussie in de openbare / publieke bijeenkomsten wordt georganiseerd rond een vooraf vastgesteld onderwerp ingeleid door onze organisatie, wordt het debat in discussiebijeenkomsten gevoerd aan de hand van vragen en de belangstelling van de deelnemers (actualiteit, geschiedenis van de arbeidersbeweging, uitdieping van politieke standpunten...).

Structuur van de site: