Brief van de IKS aan het IBRP, 26 oktober 2004

Printvriendelijke versieSend by email

Parijs, 26 oktober 2004

Kameraden,

Vier dagen geleden, op 22 oktober, stuurden we jullie een brief waarvan we hier het belangrijkste deel overnemen:

Sinds meer dan een week is op de Frans- en Engelstalige pagina’s van
de IBRP een Verklaring van de 'Círculo de Comunistas
Internacionalistas' (Kring van Internationalistische Kommunisten,
Argentinië) gepubliceerd getiteld: Tegen de misselijkmakende methoden van de Internationale Kommunistische Stroming.
Deze titel alleen al vat het geheel van laster samen die deze ‘kring’
uitstrooit over onze organisatie en waarop we hier niet ingaan. In onze
rechtzetting getiteld: De 'Círculo de Comunistas Internacionalistas' (Argentinië): Nog een merkwaardige verschijning, stelden we vast: “Wat betreft deze laatste verklaring (van 12 oktober), herhaalt de IKS dat het een samenraapsel is van leugens en laster.”

Tot op heden waren de aanvallen en laster in de stijl van de
‘Círculo’ eigen aan de ‘IFIKS’ (of daardoor verspreid op haar website),
dat wil zeggen aan een groep waarvan de enige bestaansreden bestaat uit
pogingen om de IKS in diskrediet te brengen, wat vanzelfsprekend de
draagwijdte van deze aanvallen verminderde. Het feit dat aanvallen van
dit soort momenteel door de IBRP wordt overgenomen (bovenop de IFIKS)
en zonder het minste commentaar waarin afstand wordt genomen van de
beweringen (wat betekent dat de IBRP ze dekt) is natuurlijk van een
andere orde. Het staat jullie vrij om zonder onderzoek de laster
verspreid door de ‘Círculo’ voor goede munt aan te nemen. Maar in naam
van een ‘recht op antwoord’ vragen we op jullie site, bij de verklaring
van de ‘Círculo’ en in de betreffende talen, de volgende rechtzetting
te plaatsen:

“De IKS verklaart dat de beschuldigingen vervat in de verklaring
van de 'Círculo de Comunistas Internacionalistas' van 12 oktober, en
die aan de IKS toeschrijft ‘het toepassen van praktijken die niet in
overeenstemming zijn met de erfenis doorgegeven door de Kommunistische
Linkerzijde, maar veeleer met methoden die eigen zijn aan burgerlijk
links en het stalinisme’ teneinde ‘onze kleine kring [voortgekomen uit
de NCI] te vernietigen, of zijn militanten op persoonlijk vlak’
volslagen leugenachtig zijn. De IKS beveelt lezers aan zich te richten
tot onze website (http://www.internationalism.org) om meer informatie
over dit onderwerp te vinden. De IKS doet beroep op een onafhankelijke
enquête uit te voeren door een commissie samengesteld uit elementen die
deel uitmaken van de organisaties van de Kommunistische Linkerzijde of
die daar dicht bij staan, om alle licht te laten schijnen op de
beschuldigingen waarvoor hij wordt ingesteld. Daartoe is de IKS
begonnen om contact op te nemen met personen en organisaties die deel
zouden willen nemen aan een dergelijke enquête.
We vragen jullie deze rechtzetting zo spoedig mogelijk te publiceren.”

Tot op heden hebben we deze rechtzetting op geen enkele pagina van
de website van de IBRP aangetroffen. Gaat het hier om een vertraging
van technische aard of om een weigering van jullie kant om onze korte
tekst te publiceren?

Wanneer het om een technische vertraging gaat dan vragen we jullie
er alles aan te doen om deze rechtzetting zo snel mogelijk te
publiceren: iedere dag die voorbijgaat nemen bezoekers van jullie site
kennis van de volslagen leugenachtige verklaring van de ‘Círculo’
zonder er achter te kunnen komen dat de IKS de beschuldigingen die er
deel van uitmaken afwijst.

Gaat het om een weigering van jullie kant dan is het nog erger en
nodigen we jullie uit eens goed na te denken over de betekenis van die
houding: niet alleen werken jullie mee aan de verspreiding van
schandelijke laster over een organisatie van het proletarische kamp,
maar jullie nemen er ook zelf verantwoording voor.

We verzoeken jullie in ieder geval, wat ook de reden is van het niet
publiceren van onze rechtzetting, ons deze zo snel mogelijk mede te
delen.

Wat betreft de andere punten die in onze brief van 22 oktober worden
aangesneden verwachten we eveneens een antwoord zelfs als we er begrip
voor hebben dat jullie enige tijd bedenktijd nodig hebben.

Kommunistische groeten,
De Internationale Kommunistische Stroming

Aktiviteiten van de IKS: 

Politieke stromingen en verwijzingen: