Verklaring van de Núcleo Comunista Internacional van 27 oktober 2004

Printvriendelijke versieSend by email

1. De NCI heeft kennis genomen van de drie ‘verklaringen’
van de ‘Cí­rculo de Comunistas Internacionalistas’
(‘Kring van Internationalistische Kommunisten’) van 2 oktober,
12 oktober en 21 oktober. De NCI verklaart plechtig dat de inhoud
van deze verklaringen een reeks van leugens en schaamteloze laster
tegen de IKS behelsen.

2. De NCI neemt afstand van deze verklaringen van de genoemde
‘Kring’, verklaringen die achter haar rug om zijn verspreid en
zonder dat zij daarover is geraadpleegd, door een individu die
deel uitmaakte van de NCI maar die de Níºclei momenteel
verwerpt.

3. De NCI handhaaft haar verklaring gemaakt in de maand mei van
2004 waarin de IFIKS en haar houding veroordeeld werden. Zij
handhaaft eveneens haar analyses, in het bijzonder over de
gebeurtenissen in Argentinië in 2001 en over het vraagstuk
van het verval van het kapitalisme.

4. De NCI zet de discussie voort om die op politiek vlak, met
de steun van de IKS, te verhelderen.

5. Leugen en laster zijn onwaardige gedragingen en ze horen
niet thuis binnen de arbeidersklasse.

6. De NCI neemt het op zich een overzicht te maken van haar
eigen ontwikkeling vanaf haar ontstaan tot op heden.

De NCI, in zijn vergadering van 27 oktober 2004

Politieke stromingen en verwijzingen: