1968 - Mei in Frankrijk

1968 - Mei in Frankrijk

De algemene staking van tien miljoen Franse arbeiders in mei 1968 was de grootste staking in de geschiedenis en zette over de hele wereld een enorme golf van arbeidersstrijd in gang, waarmee er een eind kwam aan de periode van contra-revolutie die volgde op Oktober 1917.

Mei 68 en het revolutionaire perspectief (II): Einde van de contrarevolutie, historische heropleving

Rubric: 

50 jaar na Mei 1968

Tegen al de leugens in die vandaag de ronde doen over Mei 1968 moeten de revolutionairen de waarheid rechtzetten, moeten zij de sleutels aangeven om de betekenis en de lessen uit deze gebeurtenissen te begrijpen, moeten zij in het bijzonder haar eersteklas begrafenis verhinderen onder een lawine van bloemen en kransen. Daarmee zijn we begonnen met de publicatie van een artikel in onze revue dat terugkomt op het eerste aspect van de “gebeurtenissen van Mei 68”, de studentenrevolte, op internationaal vlak en in Frankrijk. Hier keren we terug op het essentiële onderdeel van deze gebeurtenissen: de beweging van de arbeidersklasse.

Historische gebeurtenissen: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Mei 68 en het revolutionaire vooruitzicht (I): de studentenbeweging in de wereld in de jaren 1960

Rubric: 

50 jaar na Mei 1968

Vijftig jaar na 1968, wanneer we in een aantal landen getuige zijn van een vloedgolf van radio- en televisie-uitzendingen over dit onderwerp, is het de taak van de revolutionairen om terug te komen op de belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar, niet om er een gedetailleerde of uitputtende beschrijving van te geven [3], maar om de ware betekenis ervan vast te stellen. Het is in het bijzonder hun taak om een oordeel te vellen over een idee dat vandaag de dag zeer wijdverbreid is en dat op pagina 4 van Kurlansky's boek staat: “Of het nu historici of politieke wetenschappers zijn, specialisten in de menswetenschappen over de hele wereld zijn het erover eens dat er een tijd vóór en een tijd na 1968 bestaat”.

Historische gebeurtenissen: 

Structuur van de site: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Mei 1968 (deel 4): De internationale betekenis van de algemene staking in Frankrijk

In het merendeel van de talrijke boeken en tv-uitzendingen over Mei 1968 die aandacht van de media toebedeeld kregen in de voorbije maanden, wordt het internationale karakter onderstreept van de studentenbeweging die Frankrijk in de loop van die maand getroffen heeft.

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Mei 1968 (deel 3): De wederopstanding van de arbeidersklasse

Tegen al de leugens in die vandaag de ronde doen over mei 1968, moeten de revolutionairen de waarheid in ere herstellen, moeten zij de sleutels aangeven om de betekenis en de lessen te begrijpen uit deze gebeurtenissen, moeten zij in het bijzonder de eersteklasbegrafenis onder een lawine van bloemen en kransen daarvan verhinderen.

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Mei 1968 (deel 2): De studentenbeweging in Frankrijk en wereldwijd

In het vorige deel van dit artikel over de beweging van mei 68 hebben we de eerste etappe ervan beschreven: de mobilisatie van de studenten. We hebben duidelijk gemaakt dat de agitatie onder de studenten, vanaf 22 maart 1968 tot halfweg de maand mei, de uitdrukking in Frankrijk van een internationale beweging was, die bijna alle westerse landen trof. In dit tweede deel willen we de betekenis van deze studentenbewegingen verduidelijken.

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Mei 1968 (deel 1): De studentenbeweging in Frankrijk en wereldwijd

Precies veertig jaar geleden, op 22 maart 1968, begon in Nanterre, in de westelijke voorstad van Parijs, één van de belangrijkste episodes van de wereldgeschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog: wat de media en de Franse politici gewoonlijk de ‘gebeurtenissen van 68’ noemen. Op zich had wat er die dag gebeurde niets uitzonderlijks: om te protesteren tegen de aanhouding van een ulta-linkse student van Nanterre die ervan verdacht werd deelgenomen te hebben aan een aanslag tegen American Express in Parijs, terwijl zich in die stad gewelddadige betogingen ontwikkelden tegen de oorlog in Vietnam, houden 300 van zijn makkers een meeting in een amfitheater en besluiten 142 van hen de zaal van de Universiteitsraad in het administratiegebouw gedurende de nacht te bezetten.

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Openbare vergadering Lille: Studenten, middelbare scholieren, werkenden en werklozen; Eenzelfde strijd tegen het kapitalisme!

Sinds begin februari, en ondanks de verstrooiing in de periode van de schoolvakanties, kwamen in de meeste grote steden van het land studenten en leerlingen van middelbare scholen op de been om hun woede te uiten over de economische aanvallen van regering en ondernemers en tegen het CPE (Contrat Première Embauche, Startbaancontract).

Geografisch: 

Aktiviteiten van de IKS: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Abonneren op RSS - 1968 - Mei in Frankrijk