Kommunistische Linkerzijde

Kommunistische Linkerzijde

Twee hoofdstromen vertegenwoordigen de traditie van de Kommunistische Linkerzijde, waarvan de verschillende groepen en organisaties werden uitgesloten van de Derde Internationale tijdens de ontaarding na de overwinning van de stalinistische contra-revolutie: de Italiaanse Linkerzijde en de Hollands-Duitse Linkerzijde (ook bekend als de 'radenkommunisten').

21e Congres van RI: een pijnlijke maar heilzame crisis voor de toekomst van de revolutionaire organisatie

Onlangs heeft de afdeling van IKS in Frankrijk zijn 21e Congres georganiseerd, welke in twee zittingen heeft plaatsgevonden. De eerste, gewijd aan de debatten over de organisatorische problemen van de oudste afdeling van de IKS, heeft plaatsgevonden tijdens onze Buitengewone Internationale Conferentie in mei 2014 (1). De tweede zitting van dit Congres was aan gewijd twee kwesties:

Politieke stromingen en verwijzingen: 

Crisis en Verval van het Kapitalisme

in opbouw

 

De teksten voor deze brochure, werden voor het eerst gepubliceerd tussen 1973 en 1978.

‘Waarom en hoe de revolutionairen de crisis moeten analyseren’ was een bijdrage van de IKS voor de 2e Internationale Conferentie van de groepen van de komministische linkerzijde van 1984.

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Theoretische vraagstukken: 

Structuur van de site: 

Politieke stromingen en verwijzingen: 

De Communistische linkerzijde en de continuïteit van het marxisme

Hieronder publiceren wij een artikel gepubliceerd in het Russisch in 1998 in Proletarische Tribune. Sinds 1996 werd de IKS uitgenodigd deel te nemen aan een reeks conferenties, oorspronkelijk georganiseerd rond "de erfenis van Leon Trotski" (zie International Review nr.92). Ter gelegenheid van een van deze hebben we met deze tekst een bijdrage gedaan, door onder meer de Russische oppositie tegen de stalinistische ontaarding beter bekend te maken.

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Structuur van de site: 

Ontwikkeling van proletarisch bewustzijn en organisatie: 

Politieke stromingen en verwijzingen: 

Kommunistische linkerzijde en internationalistisch anarchisme (deel III) Welke geest moet het debat animeren?

Deze reeks artikelen heeft tot doel aan te tonen dat de leden van het Linkskommunisme en de internationalistische anarchisten de plicht hebben om het debat aan te gaan en zelfs om samen te werken. De reden hiervan is eenvoudig. Buiten onze meningsverschillen, die soms belangrijk zijn, delen wij wezenlijke revolutionaire standpunten: het internationalisme, de afwijzing van elke samenwerking en van elk compromis met burgerlijke politieke krachten, de verdediging van het beginsel dat ' de arbeiders de strijd zelf in eigen hand moeten nemen’... (1)

Thema's verdiepen: 

Politieke stromingen en verwijzingen: 

Kommunistische linkerzijde en internationalistisch anarchisme (deel II) Over hoe de moeilijkheden in de discussie te overwinnen

In het eerste deel van deze nieuwe artikelenreeks hebben we geprobeerd aan te tonen op welke fundamentele punten de internationalistische anarchisten en de Kommunistische Linkerzijde elkaar naderen. Zonder te ontkennen dat er belangrijke meningsverschillen bestaan, vormt voor de IKS een essentieel aspect in ieder geval de vastberaden verdediging van de autonomie van de arbeidersklasse door te weigeren:

Thema's verdiepen: 

Politieke stromingen en verwijzingen: 

Kommunistische linkerzijde en internationalistisch anarchisme (deel I) Wat wij gemeenschappelijk hebben

Sinds een jaar of drie hebben bepaalde anarchistische individuen en groepen en de IKS een aantal obstakels verwijderd door het aan te durven op een open en broederlijke manier in discussie te gaan. De onverschilligheid of het wederzijds afwijzen, a priori en stelselmatig, van het anarchisme en van het marxisme heeft plaats gemaakt voor de wil tot discussie, tot het begrijpen van elkaars standpunten, tot het eerlijk vaststellen van de punten van overeenkomst en verschil.

Theoretische vraagstukken: 

Thema's verdiepen: 

Politieke stromingen en verwijzingen: 

Eerbetoon aan kameraad Anton Brenders (1922-2010)

Eerbetoon aan onze kameraad Anton brenders

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

People: 

Ontwikkeling van proletarisch bewustzijn en organisatie: 

Politieke stromingen en verwijzingen: 

Ontmoeting van internationalistische kommunisten

Wij publiceren hieronder de stellingname die gemeenschappelijk werd aangenomen door groepen of organisaties uit 8 verschillende landen van Latijns-Amerika (1). Daarin wordt ook verslag gedaan van de werkzaamheden van die internationalistische bijeenkomst die onlangs gehouden werd (2).

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Geografisch: 

Aktiviteiten van de IKS: 

Ontwikkeling van proletarisch bewustzijn en organisatie: 

Politieke stromingen en verwijzingen: 

Darwinisme en Marxisme (Anton Pannekoek) Deel I

Het jaar 2009 is overal ter wereld, zowel door de wetenschappelijke instellingen als de uitgeverijen en de media, uitgeroepen tot het ‘Darwin-jaar’. Het komt in feite verwijst naar de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van Charles Darwin (12 februari 1809) en de honderdvijftigste van de uitgave van het eerste van zijn fundamentele werken, ‘Over het Ontstaan van de Soorten’, verschenen op 24 november 1859.
In feite zijn deze ideeên, vanaf het moment dat ze uiteengezet werden in het ‘Ontstaan der Soorten’, het voorwerp geweest van een ideologische en politieke twist van de eerste orde. Dit kwam vooral door het feit dat deze opvattingen een ernstige klap toebrachten aan de religieuze dogma’s van die tijd maar ook omdat ze dadelijk gebruikt werden als instrumenten in handen van de verschillende ideologen van de bourgeoisie. En deze inzet bestaat vandaag nog altijd, in de interpretaties en veelvuldige vervalsingen waaronder de theorie van Darwin te lijden heeft. Om onze lezers een beetje meer helderheid te brengen publiceren wij opnieuw, in twee delen, de brochure van Anton Pannekoek, ‘Darwinisme en Marxisme’, geschreven in 1909 ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Darwin en die, in essentie, nog altijd actueel is. Het marxisme heeft altijd belangstelling gehad voor de evolutie van de wetenschappen, als een integraal deel van ontwikkeling van de productiekrachten van de maatschappij.

Historische gebeurtenissen: 

People: 

Ontwikkeling van proletarisch bewustzijn en organisatie: 

Politieke stromingen en verwijzingen: 

Filippijnen: Stellingname van Internasyonalismo voor het Zeventiende Congres van de IKS

We publiceren hier de boodschap die de groep Internasyonalismo uit de Filippijnen naar het Zeventiende Internationale Congres van de IKS heeft gestuurd. Een delegatie van deze groep was op het Congres uitgenodigd, maar kon daar om diverse materiële redenen jammer genoeg niet aanwezig zijn. De kameraden staan sinds een jaar in contact met de IKS en hebben het op zich genomen om de aanwezigheid van de Kommunistische Linkerzijde op de Filippijnen te ontwikkelen, dit in bijzonder moeilijke materiële omstandigheden.

Geografisch: 

Politieke stromingen en verwijzingen: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Kommunistische Linkerzijde