Lenin

Lenin

Openbare Bijeenkomst 2/12: Oktoberrevolutie '17, belangrijkste ervaring van wereldproletariaat

 

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Aktiviteiten van de IKS: 

People: 

Theoretische vraagstukken: 

Thema's verdiepen: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Ontwikkeling van proletarisch bewustzijn en organisatie: 

Manifest over de Oktoberrevolutie, Rusland 1917: Werelrevolutie is de enige toekomst voor de mensheid

Rubric: 

100 jaar na Oktober 1917

In oktober 1917, na drie jaar van onuitsprekelijke bloedbaden op de slagvelden, dook er een baken op in de mist van de oorlog: de Russische arbeiders, die de tsaar afgezet hadden in Februari, zetten toen de burgerlijke Voorlopige Regering af, die de tsaar vervangen had, maar er op aangedrongen had om de oorlog verder te zetten ‘tot de overwinning’. De sovjets (arbeiders-, soldaten- en boerenraden), met de bolsjewieken op kop, kondigden een onmiddellijk einde van de oorlog af en riepen de arbeiders in de wereld op om hun revolutionaire voorbeeld te volgen.

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Historische gebeurtenissen: 

People: 

Thema's verdiepen: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Aprilstellingen van 1917: Wegwijzer voor de proletarische revolutie

Niets maakt een uitbuitende klasse meer woedend dan een opstand van de uitgebuiten. De opstanden van de slaven in het Romeinse Keizerrijk en van de boeren onder het feodalisme werden altijd met de meest walgelijke wreedheid onderdrukt. De opstand van de arbeidersklasse tegen het kapitalisme is echter een nog grotere belediging voor de heersende klasse van dit systeem, daar ze duidelijk en rationeel het spandoek hoog houdt van de nieuwe, kommunistische maatschappij, de maatschappij die werkelijk beantwoordt aan de historische noodzaak en mogelijkheid.

Historische gebeurtenissen: 

People: 

Thema's verdiepen: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Mediacampagne tegen Lenin en de Russische Revolutie: de bourgeoisie gebruikt de ‘democratische’ revolutie van februari 1917 om de Oktoberrevolutie te vervalsen

Bij de honderdste verjaardag van de Russische Revolutie overweldigen de krantenpublicaties en televisie-uitzendingen dit gevoelige onderwerp. Zo wordt opnieuw een hele stroom van propaganda breed uitgesmeerd[1] om de heldhaftige uren van deze grootse gebeurtenis te verdraaien. Het was één van de belangrijkste feiten van de 20e eeuw of tenminste één vol lessen voor het wereldproletariaat.

People: 

Geschiedenis van de arbeidersbeweging: 

Abonneren op RSS - Lenin